Cena a vybavení

Než dítě přihlásíte do skauta, jistě vás bude také zajímat, jaké finanční náklady je nutné vynaložit pro plnohodnotné provozování skautské činnosti. S tím souvisí i potřeba zajištění vhodného vybavení.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

  • Roční členský příspěvek se pohybuje okolo 500 - 1 000 Kč a většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora bývá v rozmezí 2 000 - 3 000 Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč.

Vybavení

Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. Jedná se především o skautský kroj a tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít ve specializovaných skautských obchodech, jakým je například Jun, případně v široké nabídce obchodů zaměřených na outdoor.

Najdi nejbližší oddíl!

Pro skautyEnglish