Najít kamarády
zažít dobrodružství

Který vybrat kroužek?

29. 8. 2012 Vše

S počátkem září přichází se i doba, kdy většina rodičů přemýšlí o kroužcích pro své děti. Možností je mnoho a ne vždy je snadné se v nabídce vyznat. Vedle keramiky, kytary, tanečků, je samozřejmě možné přihlásit dítě do dětského oddílu. Program dětských oddílů je zpravidla širší a komplexnější a děti se v nich rozvíjejí všestranně a nenaučí se pouze jednu konkrétní dovednost.

Který vybrat kroužek?

S počátkem září přichází se i doba, kdy většina rodičů přemýšlí o kroužcích pro své děti. Možností je mnoho a ne vždy je snadné se v nabídce vyznat. Vedle keramiky, kytary, tanečků, je samozřejmě možné přihlásit dítě do dětského oddílu. Program dětských oddílů je zpravidla širší a komplexnější a děti se v nich rozvíjejí všestranně a nenaučí se pouze jednu konkrétní dovednost.

Aktivity ve skautských oddílech bývají velice pestré a různorodé. Děti si nejen vyzkouší rozdělat oheň, uvařit si vlastní jídlo nebo postavit stan, ale také mohou soutěžit v googlování a vyhledávání informací, pracovat s GPSkou, vyrazit na lezeckou stěnu nebo na vodu. V programu má svoje místo sport, různé druhy společenských, pohybových i sociálních her, výtvarné i outdoorové aktivity.

Velkým a mnohdy nedoceněným přínosem dětských oddílů je to, že zde v bezpečném prostředí vzniká dětská tlupa, parta, skupina kamarádů. Děti se učí nejen samostatně myslet, ale také fungovat v kolektivu, vycházet s ostatními. Díky víkendovým výletům se hýbou a pravidelně dostanou ven. Oddíl se stává místem, kam se může dítě zařadit, kam může patřit, vzniká zde dětský kolektiv mimo prostředí školy. Dobrý vedoucí je spíš starší kamarád nebo starší brácha než učitel nebo učitelka, a tak většina „výchovy“ probíhá spíše tak mimochodem, aniž by ji děti mnohdy stačily zaznamenat.

Dětský oddíl zkrátka má dítěti co přinést a není od věci mít nějaký dětský oddíl „v portfoliu“ svých kroužků. Skauti pochopitelně nejsou jedinou organizací, která nabízí dětské oddíly. Mají jich ale spolehlivě nejvíce. Počet skautských oddílů se v republice blíží dvěma tisícům. Najít oddíl, který by vám byl nejblíže a který by vám vyhovoval termínem schůzek, není legrace, proto jsme pro vás připravili mapu skautských oddílů.

Nenašli jste-li svůj oddíl, můžete se poohlédnout i na portálu www.kamchodit.cz, který provozuje Česká rada dětí a mládeže.

 

Jak vybírat kroužek pro děti? 9+1 rada ČRDM


1) Naslouchejte zájmům svého dítěte.

Výběr mimoškolních aktivit by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. Rodič se může poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.

2) Důležitá je dobrá parta.

Dítě by mělo mít kolem sebe dobrou partu vrstevníků, protože ti hrají při výběru zájmových činností velkou roli. Snažte se poznat kamarády svých dětí a mít přehled o tom, co dělají ve volném čase.

3) Nejdříve stačí ochutnat.

Není neobvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik zájmových aktivit. Nelze mu proto vyčítat nestálost. Proměna zájmů dítěte je přirozená a souvisí s jeho vývojem.

4) Nemusíte mít nutně génia.

Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout úspěchů, hodně obětovat. Rodič by měl dítě spíše citlivě motivovat, pěstovat v něm zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než stresovaného, labilního génia.

5) Nechte své dítě užívat si dětství.

Neorganizujte dítěti všechen volný čas a ponechte mu i pár hodin týdně na trochu „obyčejného lenošení“. Vhodné je naplnit dětem čas po dvě či tři odpoledne týdně a myslet na to, aby se i minimálně jednou za měsíc dostaly (třeba se svým oddílem) na víkend do přírody.

6) Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti.

Zdaleka ne každé dítě bude vrcholovým sportovcem nebo houslovým virtuosem. Rodiče si často přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni sami nedosáhli a promítají do svých dětí své nenaplněné sny a ambice. Pokud přitom nerespektují individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, málokdy to vede ke skutečnému úspěchu. „Hra“ v dobrém oddíle, kde je organizována s výchovným cílem, naopak dá dítěti mnoho užitečných dovedností do praktického života.

7) Hledejte kontakty a reference.

Ptejte se na reference o sdružení, oddíle či kroužku ve svém okolí – dobrá zkušenost někoho z okolí je nejlepším doporučením. Kontakty na sdružení dětí a mládeže najdete i na internetu, celostátně např. na www.crdm.cz nebo www.kamchodit.cz, v Brně také na www.klubovny.cz a v Praze na www.mitkamjit.cz.

8) Vyžadujte zpětnou vazbu.

Zajímejte se o činnost oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte dobře jejich vedoucí – budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.

9) Myslete s předstihem i na prázdniny.

Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší vstupenkou na letní tábor, který je vyvrcholením každého roku a jeho završením.

10) Rodina je rodina.

Sdružení dětí a mládeže (ani střediska volného času se svými kroužky) nejsou místem, kde děti máte co nejčastěji „odkládat“. Rodinné zázemí a vzpomínky na pěkné chvíle strávené s rodiči, sourozenci či prarodiči nemůže nahradit nic.