Skautky a skauti mění název organizace! Od 1. dubna se nově a stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“.

31. 3. 2015

Největší výchovná organizace pro děti a mládež mění své jméno z dosavadního Junák – svaz skautů a skautek ČR na staronové Junák – český skaut. Tento zkrácený název si skauti a skautky odhlasovali na loňském Valném sněmu v Litomyšli a vrátili se tak k názvu, který organizace nesla už v době svého vzniku v roce 1914. 

V souladu s novým Občanským zákoníkem se také mění statut organizace na zapsaný spolek. Pro potřeby práva a obchodu je název organizace doplněn o zkratku značící „zapsaný spolek“, plný název je pak „Junák – český skaut, z. s.“ Výraznou změnou prošly i stanovy spolku. Ty se dotknou zejména provozních záležitostí Junáka a jeho dílčích organizačních jednotek (nově pobočných spolků), skautských středisek, kterých je v organizaci na pět stovek. Všem těmto pobočným spolkům se název mění stejným způsobem. Samotných skautských oddílů pak v republice působí přes dva tisíce.

Název obsahující slova „junák“ i „skaut“ vede veřejnost někdy k přesvědčení, že se jedná o dvě organizace. Není tomu tak, jedná se o synonyma. Junák je v dnešní době používán jako pojmenování organizace, zatímco jejími členy jsou skautky a skauti. 

„Změna názvu organizace se dotkne zejména oficiálních a formálních záležitostí. Veřejnost nás vnímá především jako skauty a skautky, a na tom se nic nemění. Ani na tom, že skauting nabízí tisícovkám děvčat a chlapců partu kamarádů, pobyt přírodě nebo dobrodružství na táboře,“ komentuje změnu názvu starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Termín „junák“ vybral jako ekvivalent anglického slova „skaut“ sám zakladatel skautingu u nás Antonín Benjamín Svojsík, ještě v dobách Rakousko-Uherska na podtržení české identity v tehdejší mnohonárodnostní monarchii. Po celou dobu existence českého skautingu se pak oba termíny používaly souběžně.

 

 

Skautské dobrodružství láká. Skautů a skautek každým rokem přibývá, letos nejvíc za posledních 25 let.

18. 03. 2015 - V době, kdy čím dál více dětí tráví čas o samotě u počítače nebo s telefonem v ruce a ve společnosti obecně klesá zapojení do organizovaných aktivit, zažívají ...

pokračování

Poslechněte si rozhovor o skautingu s Jakubem Adámkem v pořadu Koktejl ČRo Ostrava!

17. 03. 2015 - "Ačkoli jsou mezi námi národní rozdíly, vždy je v tom to skautské - tedy společný základ, zkušenosti a hodnoty.

pokračování

Přidejte se ke skautům

Najděte si klubovnu blízko vašeho bydliště

mapa

Skautských oddílů je něco přes 200 po celé republice a většinu z nich najdete na této mapě, spolu s informací o tom, v jaké časy se pravidelně scházejí a kontaktu na vedoucího. Můžete si je filtrovat podle věku nebo dalších kritérií...

Vyhledat

Pro skautyEnglish