Skauti slaví úspěch s ilustrovaným časopisem pro předškoláky. Objednávají si jej i mateřské školy

9. 3. 2017

Původně časopis pro „benjamínky“ – tedy nejmladší skautskou věkovou kategorii, nyní skauti představují také široké veřejnosti, zejména mateřským školám, dětským skupinám a mateřským centrům. Nabízí tak dětem i pedagogům možnost kvalitního trávení času, spoustu podnětů k činnostem a společným hrám. 

Ben Já Mína je nový ilustrovaný časopis pro děti ve věku 4 až 7 let. Je o partě kamarádů Benovi, Míně, vedoucí Jance a jejich dobrodružství. S pomocí dospělého i nečtoucí holky a kluci hravě zvládnou všechny úkoly v oblastech jako je tvoření, pokusy, vaření, poznávání místa, kde žijeme, vyprávění, příroda a mnoho dalších. Děti vede k aktivitám, bádání i tvorbě. „Časopis Ben Já Mína nás zaujal především množstvím rozmanitých námětů a svými zdařilými ilustracemi. Vybízí ke společnému vyprávění, objevování a prožívání nového, vede k zamyšlení a tvořivosti. Oceňujeme nápady na míru šité pro celé dětské skupiny, nejen pro jednotlivce, na které se soustředí většina dnešních dětských časopisů,“ hodnotí časopis Michaela Ehrebergová, ředitelka Montessori školy Jonáš.

Pro vedoucí a pedagogy je ke každému číslu k dispozici metodický materiál s rozvedením jednotlivých rubrik, doplňujícími komentáři a dalšími nápady, jak s rubrikami pracovat. Obsahuje také texty o práci s předškoláky, které lze využít i mimo časopis. I když je časopis Ben Já Mína určený primárně pro práci v dětském kolektivu, využijí jej i jednotliví rodiče. „Chceme, aby každé číslo přinášelo vedoucímu, učiteli či rodiči nápady na aktivity s dětmi a dětem zase prostor pro jejich tvořivost a rozvoj. Skloubit obojí dohromady v daném formátu není jednoduché, zvlášť při omezení textu, kterého do časopisu vkládáme co nejméně, doplňuje šéfredaktorka Julie Zemanová.

Ke spolupráci na grafické podobě časopisu skauti přizvali zkušené výtvarnice, pro obsah jednotlivých rubrik redaktorky, které pracují s předškoláky. Časopis vychází pětkrát ročně a na novinových stáncích ho zatím veřejnost nenajde – lze si ho ovšem předplatit. Ben Já Mína může sloužit jako inspirace pro program jednotlivců i skupin. Pro skupinovou práci s časopisem je vhodné, aby každé dítě mělo svůj výtisk časopisu.

Další informace naleznete na http://benjamina.skaut.cz/.

Miloš Forman v sobotu oslaví 85. let. Skauti v projektu Hrdinové války pátrají po osudu jeho otce, účastníka protinacistického odboje a významného čáslavského skautského vedoucího.

16. 02. 2017 - Skautský projekt Hrdinové války je věnován pátrání po osudech skautů a skautek, kteří zahynuli během 2. světové války. Jsou mezi nimi také rodiče režiséra Miloše Formana,

pokračování

Bear Grylls o tom, proč bychom měli žít podle skautských zákonů

08. 02. 2017 - Od práce pro rodinu a přátele k duševnímu zdraví. Skautské hodnoty inspirují a tvoří základní kameny opravdu dobrého života, říká starosta britských skautů Bear Grylls.

pokračování

Přidejte se ke skautům

Najděte si klubovnu blízko vašeho bydliště

mapa

Skautských oddílů je něco přes 200 po celé republice a většinu z nich najdete na této mapě, spolu s informací o tom, v jaké časy se pravidelně scházejí a kontaktu na vedoucího. Můžete si je filtrovat podle věku nebo dalších kritérií...

Vyhledat

Pro skautyEnglish