O webu

Junák – český skaut, z. s. je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.skaut.cz, které jsou dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, předmětem autorskoprávní ochrany. Junáku patří veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který umísťuje na těchto stránkách, včetně (ale nikoliv pouze) textu, designu stránek, obrázků a multimediálních souborů.

Těšíme se na vaše dotazy a podněty

Autoři obsahu

  • koncept a produkce – Junák – český skaut – TDC, Ondřej Kubera, Věra Ondřichová
  • texty – Kateřina Kuberová, Otto Bohuš, archiv Junáka
  • video – Popojedem Production - Janek Cingroš
  • foto – Romana Balcarová, Jan Žáček, Jan Šibík, Milan Jaroš, Jonas Elmqvist, Jan Hrnčíř, Michal Fanta, Jakub Pavelka, archiv Junáka – českého skauta

Web vytvořili

Pro skautyEnglish