Najít kamarády
zažít dobrodružství

Počet skautů a skautek v Česku opět vzrostl, za 11 let o 40 procent. Skautští vedoucí z celé země budou tento víkend sněmovat

22. 3. 2017 Vše

O víkendu 24. – 26. 3. 2017 se bude ve Velkém Meziříčí konat XV. valný sněm Junáka – českého skauta, na který se sjede více než 600 skautských vedoucích skautek a skautů z celé země. Valný sněm se koná jednou za tři roky a cílem setkání je rozhodnout o dalším směřování organizace a volba vedení na následující období.

O víkendu 24. – 26. 3. 2017 se bude ve Velkém Meziříčí konat XV. valný sněm Junáka – českého skauta, na který se sjede více než 600 skautských vedoucích skautek a skautů z celé země. Valný sněm se koná jednou za tři roky a cílem setkání je rozhodnout o dalším směřování organizace a volba vedení na následující období. Součástí setkání bude také doprovodný program v centru města, určený i odvážným kolemjdoucím z řad veřejnosti.

XV. valný sněm Junáka – českého skauta se bude konat v kulturním centru Jupiter Club ve Velkém Meziříčí a sjedou se zde delegáti, vedoucí skautských oddílů a středisek z celého Česka. Mezi projednávaná témata bude patřit zhodnocení realizace dlouhodobé celostátní strategie rozvoje skautingu, možnosti podpory skautských vedoucích, role dospělých v organizaci nebo místo skautského hnutí ve společnosti. „Valný sněm navazuje na proběhlé sněmy skautských středisek, okresů a krajů a jednou za tři roky je vyústěním demokratického řízení největší organizace pro mladé lidi v Česku. Skautští vedoucí z celé země budou rozhodovat o směřování Junáka – českého skauta v nadcházejících letech, bavit se o společné nastavené strategii a třeba i o tom, jak nabídnout skauting ještě dalším klukům a holkám,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Náměstí Velkého Meziříčí se o prvním jarním víkendu promění ve skautský tábor, nebudou chybět stany ani vlajkový stožár. Veřejnost si bude moci vyzkoušet některé z táborových aktivit, jako jsou zdolávání lanových překážek, stavba stanu, orientace v mapě, zábavné hry a soutěže nebo si jen třeba opéci špekáček nad ohněm. Také delegáty čeká kromě vlastního jednání doprovodný program, při kterém si budou moci rozšířit vědomosti nebo se odreagovat při noční adrenalinové hře.

Pro více informací nebo v případě zájmu o návštěvu Valného sněmu se obracejte na Petra Marka, tel. 608 319 928.

Zájem o skauting neustále roste, svědčí o tom přibývající počet členů – 2 307 za loňský rok, a to především ve věkové skupině mladších školních dětí. Za posledních 11 let narostla skautská základna o 42 % a letos počet členů skautského hnutí v Česku dosáhl počtu 57 840.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. Více o skautingu na www.skaut.cz.

Jitka Taussiková

Junák – český skaut

tisková mluvčí
GSM 604 867 970
jitka.taussikova@skaut.cz