Najít kamarády
zažít dobrodružství

S počtem téměř 1000 letních táborů skauti zaujímají prvenství

23. 6. 2014 Vše

Skautské táborové dobrodružství letos děti zažijí na 992 místech po celé republice. Na skautský tábor se jich letos chystá přes 23 000 a stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se zde učí samostatnosti, fungování v kolektivu, orientaci v přírodě či třeba vaření.

Skautské táborové dobrodružství letos děti zažijí na 992 místech po celé republice. Na skautský tábor se jich letos chystá přes 23 000 a stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se zde učí samostatnosti, fungování v kolektivu, orientaci v přírodě či třeba vaření.

Skauti tradičně zaujímají prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Každý rok jich proběhne přibližně tisíc a pravidelně se jich účastní přes 23 tisíc dětí.

„Skautské tábory jsou specifické mimo jiné i tím, že se jich účastní děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu. Je to obrovská škola odpovědnosti, samostatnosti a týmových dovedností,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, najdeme však i tábory, na kterých stráví děti v přírodě tři týdny nebo i měsíc. Většinou se jedná o tábory s podsadovými stany nebo indiánskými tee-pee. Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů, rodiče tak mohou být klidní, protože jejich dítě nejede na tábor s nikým cizím, ostatní účastníky i vedoucí dobře znají.

„Schvaluji skautské tábory, dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá to samé, co v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,“ dodává doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové.

Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden, tato výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že se jedná o tábory nekomerční a vedoucí na těchto táborech působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich často věnují svou vlastní dovolenou. Vedoucí tábora zároveň musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdravověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor.

Kromě stálých stanových táborů mnoho skautských dětí jede také na tábor vodácký, putovní či dokonce zahraničí. Řada skautských oddílů také připravila prázdninové příměstské tábory pro děti, které nejsou jejich členy. Například žižkovské středisko 4. Přístav Jana Nerudy už několikátý rok pořádá příměstský tábor po dobu obou prázdninových měsíců, s pestrým programem pro děti od čtyř do 12 let. 

Ke stažení

tz_skautske_tabory2014