Zajímavá fakta a čísla

Skauting v ČR

 • 55 533 členů ve 2 105 oddílech
 • 1 023 dětských táborů
 • Skautské oddíly podporuje 12 862 dobrovolníků

Skauting ve světě

 • nepřetržitý růst od roku 1907
 • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
 • na světě je celkem 40 milionů skautů 
 • Jsme v téměř každém městě

  Junák – český skaut, z. s. má celkem přes 55 tisíc členů ve 2 105 oddílech a je největší výchovnou organizací u nás. Skautské klubovny tak najdete po celé České republice. V nich se každý týden schází více než 30 tisíc dětských členů. Oddíl je základní jednotkou, kterou tvoří zpravidla 15 – 30 dětí a skupina vedoucích. Posláním činnosti oddílů je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.

 • Skauting nezná hranic

  Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 40 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

 • Moderní hnutí s tradicí

  Celá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala.

  V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí. Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti. Dnes má za sebou přes 20 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.

   

 • Kvalifikovaní vedoucí oddílů

  Vedoucí oddílu je jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák – český skaut má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. V roce 2015 uspořádali skauti přes 100 vzdělávacích akcí. Vůdcovskou kvalifikaci nově získalo 433 dobrovolníků.

 • Nedocenitelná práce dobrovolníků

  Skautská práce je možná jen díky úsilí více než 7 000 dobrovolných činovníků. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

 • Každoroční letní tábory

  Každý rok pořádají skauti přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní téměř 27 000 dětí. O děti se stará přes 7 000 dospělých dobrovolníků a společně na táborech stráví přes 480 000 dní.

Pro skautyEnglish