Hlavní principy skautského programu

 • Máme komplexní výchovnou metodu

  Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

  • respektování mravních hodnot
  • týmová práce v malých skupinách
  • sebevýchova
  • motivace dětí pomocí příběhů
  • pobyt v přírodě
  • programy vedoucí k seberozvoji
  • průvodcovská role dospělých
  • služba společnosti
  • prostředí pro nové kamarádské vazby

 • Děti se učí týmové práci

  Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Pěti- až sedmičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat. 

 • Oddílový program vrcholí v létě

  V oddílech se převádí skautské poslání do praxe. Program se během roku uskutečňuje na schůzkách v klubovně, na hřišti či v okolí. O víkendech vyrážejí oddíly na vícedenní akce ven do přírody. V létě pak činnost oddílu završí tábor – ten je většinou stanový a trvá přibližně 2 týdny.

 • Skauti pracují na osobním rozvoji

  Základním nástrojem současného programu je Stezka. Ta nabízí skautům řadu možností, jak na sobě pracovat: obsahuje soubor aktivit a nápadů, jak se naučit něco nového o sobě, o druhých lidech, o přírodě i celém světě.

  Některé aktivity ve Stezce si vybírá každý za sebe, jiné plní malý tým nebo celý oddíl. Každý má možnost si vybrat to své a dosáhnout cíle. Důraz klademe na kompetence – nestačí jen něco znát, ale mnohem důležitější je umět své znalosti využít ve správnou chvíli.

 • Základní trojice principů skautingu

  Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí:

  • odpovědnost za sebe a svůj rozvoj
  • spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí
  • hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují

Pro skautyEnglish