Saša Gedeon

Český režisér a scénárista

„Pro mě to byla průprava pro život, taková, že jsem si najednou uvědomil, že člověk může dokázat věci, o kterých nemá tušení. Já si myslím, že děti musí zažívat jinou sociální strukturu, jiný typ zkušenosti, než jim nabízí škola a rodina a než jim nabízí ulice nebo nejbližší kamarádské vztahy.“

 

Skauting pro mě byl průpravou pro život

„Tohle byl prostě ten úplně jiný a nový druh zkušenosti, který jsem prožil. Protože jsem skutečně byl vystaven situacím, vztahům a úkonům; akcím, které jsem normálně nemohl zažít.“

Pro skautyEnglish