Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautky a skauti mění název organizace! Od 1. dubna se nově a stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“.

31. 3. 2015 Vše

Největší výchovná organizace pro děti a mládež mění své jméno z dosavadního Junák – svaz skautů a skautek ČR na staronové Junák – český skaut.

Skautky a skauti mění název organizace! Od 1. dubna se nově a stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“.

Největší výchovná organizace pro děti a mládež mění své jméno z dosavadního Junák – svaz skautů a skautek ČR na staronové Junák – český skaut. Tento zkrácený název si skauti a skautky odhlasovali na loňském Valném sněmu v Litomyšli a vrátili se tak k názvu, který organizace nesla už v době svého vzniku v roce 1914. 

V souladu s novým Občanským zákoníkem se také mění statut organizace na zapsaný spolek. Pro potřeby práva a obchodu je název organizace doplněn o zkratku značící „zapsaný spolek“, plný název je pak „Junák – český skaut, z. s.“ Výraznou změnou prošly i stanovy spolku. Ty se dotknou zejména provozních záležitostí Junáka a jeho dílčích organizačních jednotek (nově pobočných spolků), skautských středisek, kterých je v organizaci na pět stovek. Všem těmto pobočným spolkům se název mění stejným způsobem. Samotných skautských oddílů pak v republice působí přes dva tisíce.

Název obsahující slova „junák“ i „skaut“ vede veřejnost někdy k přesvědčení, že se jedná o dvě organizace. Není tomu tak, jedná se o synonyma. Junák je v dnešní době používán jako pojmenování organizace, zatímco jejími členy jsou skautky a skauti. 

„Změna názvu organizace se dotkne zejména oficiálních a formálních záležitostí. Veřejnost nás vnímá především jako skauty a skautky, a na tom se nic nemění. Ani na tom, že skauting nabízí tisícovkám děvčat a chlapců partu kamarádů, pobyt přírodě nebo dobrodružství na táboře,“ komentuje změnu názvu starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Termín „junák“ vybral jako ekvivalent anglického slova „skaut“ sám zakladatel skautingu u nás Antonín Benjamín Svojsík, ještě v dobách Rakousko-Uherska na podtržení české identity v tehdejší mnohonárodnostní monarchii. Po celou dobu existence českého skautingu se pak oba termíny používaly souběžně.