Najít kamarády
zažít dobrodružství

Stali jsme se partnerem Social Impact Award

28. 3. 2018 Vše

Junák – český skaut se stal partnerem akceleračního programu pro podnikavé mladé lidi Social Impact Award. Díky němu rozjelo své společensky prospěšné podnikání za uplynulých šest let více než padesát mladých týmů. Mezi nejúspěšnější absolventy programu patří například Czechitas, Pragulic, Rekola, Bezobalu, Frusack, Koala Phone, NáZnak, ostravské Centrum Terapie autismu, Nejčr, a další. Proč se stáváme partnery? Posláním skautingu je podpora […]

Stali jsme se partnerem Social Impact Award

Junák – český skaut se stal partnerem akceleračního programu pro podnikavé mladé lidi Social Impact Award. Díky němu rozjelo své společensky prospěšné podnikání za uplynulých šest let více než padesát mladých týmů.

Mezi nejúspěšnější absolventy programu patří například Czechitas, Pragulic, Rekola, Bezobalu, Frusack, Koala Phone, NáZnak, ostravské Centrum Terapie autismu, Nejčr, a další.

Proč se stáváme partnery?

Posláním skautingu je podpora a rozvoj osobností dětí, mladých lidí a jejich schopností. Cílem tohoto programu je vytvořit prostor všem mladým lidem, kteří mají nápad, jak udržitelně, inovativně a kreativně řešit společenské a environmentální problémy kolem sebe, což je plně v souladu s naším posláním. Přihlásit se do něj mohou mladí lidé ve věku od 14 do 30 let, kteří chtějí realizovat svůj podnikatelský nápad s pozitivním společenským dopadem.

Co a kde sledovat

Oficiální stránky Social Impact Award:

http://socialimpactaward.cz/kontakt/

O čem je Social Impact Award

Je to nejrozsáhlejší akcelerační a vzdělávací program ve světě v oblasti společensky prospěšného podnikání určený pro mladé sociální inovátory. V tomto roce působí ve 30 zemích světa. Trvá 7 měsíců a zahajuje jej roadshow vzdělávacích workshopů napříč Českou republikou. Ta startuje na začátku března, trvá až do konce a dubna. Účastníci si během jednotlivých setkání mohou vyzkoušet metody Idea Generation a Impact Canvasu. Zároveň mohou získat cenné rady pro vyplňování přihlášky a následnou prezentaci projektu před porotou. Součástí letošní vzdělávací roadshow budou také dva mezinárodní workshopy, vedené zahraničními lektory.

Přihlášky jsou otevřené od 1. března do 30. dubna 2018. Odborná porota z nich posléze vybere 10 nejlepších projektů. Desítka finalistů pak v červnu nastoupí do akceleračního programu, ve kterém na finalisty čekají tři měsíce intenzivní práce na rozjezdu projektu.

Co je společensky prospěšné podnikání?

Jakékoliv podnikání, jehož účelem je řešit společenský nebo environmentální problém. Podnikání zde tedy slouží jako prostředek, nikoliv cíl, a zisk je investován zpět do rozvoje podniku. Základní principy společensky prospěšného podnikání formuloval držitel Nobelovy ceny za ekonomii Muhammad Yunus. Jeho principy si můžete přečíst zde.

Pro koho je Social Impact Award?

 • pro všechny ve věku 14–30 let
 • mají inovativní nápad, jak řešit společenské či environmentální problémy podnikatelskou cestou
 • své aktivitě se věnují maximálně 1 rok a své podnikání chtějí pořádně rozjet

Co přinese Social Impact Award účastníkům?

 • definují si cílové skupiny
 • nadesignují si produkt
 • vytvoří si efektivní marketing a PR
 • sestaví si finanční a business plán
 • osvojí si prezentační dovednosti
 • připraví si webové stránky projektu
 • naučí se, jak si sestavit a udržet tým… a spoustu dalšího

Jak probíhá Social Impact Award 2018?

 • březen – duben – jarní workshopy na téma Idea Generation, Impact Canvas a Meet the Jury
 • 30. duben – uzávěrka přihlášek
 • 31. května – vyhlášení finalistů, tedy projektů, které postupují do letního akceleračního programu
 • červen – září – letní akcelerační program
 • září – hlasování veřejnost
 • 4. října – vyhlášení nejlepších projektů
 • 6.-10. října – Social Impact Award Global Summit – Tbilisi, Gruzie