Najít kamarády
zažít dobrodružství

27 tisíc dětí stráví léto na skautských táborech! Skauti pořádají nejvíc táborů v Česku, přes tisícovku.

19. 6. 2015 Vše

Skautské táborové dobrodružství letos děti zažijí na 1 040 místech po celé republice. Se zvyšujícím se zájmem o skauting roste také počet dětí, které se letního skautského tábora zúčastní, letos to bude o 4 tisíce více než loni. Stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se i na táboře učí samostatnosti, spolupráci v partě kamarádů, orientaci v přírodě či třeba vaření.

27 tisíc dětí stráví léto na skautských táborech! Skauti pořádají nejvíc táborů v Česku, přes tisícovku.

Skautské táborové dobrodružství letos děti zažijí na 1 040 místech po celé republice. Se zvyšujícím se zájmem o skauting roste také počet dětí, které se letního skautského tábora zúčastní, letos to bude o 4 tisíce více než loni. Stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se i na táboře učí samostatnosti, spolupráci v partě kamarádů, orientaci v přírodě či třeba vaření.

„Na chodu tábora se všichni – přiměřeně svému věku – také podílejí. Pomáhají s jeho stavbou, přípravou jídla nebo programu. Tábor je prostředí, kde si kluci a holky mohou ověřit získané dovednosti, naučit se věřit sami sobě, ale také kamarádům,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, najdou se však i tábory, na kterých stráví děti v přírodě tři týdny nebo i měsíc. Většinou se jedná o tábory s podsadovými stany nebo indiánskými tee-pee. Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů, rodiče tak mohou být klidní, protože jejich dítě nejede na tábor s nikým cizím, ostatní účastníky i vedoucí dobře znají.

„Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá to samé, co v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,“ dodává doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové.

Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden, tato výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že se jedná o tábory nekomerční a vedoucí na těchto táborech působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich často věnují svou vlastní dovolenou. Vedoucí tábora zároveň musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdravověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor.

Kromě stálých stanových táborů mnoho skautských dětí jede také na tábor vodácký, putovní či dokonce zahraničí. Řada skautských oddílů také připravila prázdninové příměstské tábory pro děti, které (zatím) nejsou skauty. I tam na kluky a holky čeká spousta zajímavého programu a zábavy.