Najít kamarády
zažít dobrodružství

Český skauting slaví 30 let svobodného fungování, v Praze a desítkách dalších měst skauti představí nový film

21. 11. 2019 Vše

2. prosince 1989, v průběhu Sametové revoluce, byl v Městské knihovně v Praze obnoven svobodný skauting. Šlo o třetí – a snad i poslední – obnovu skautingu po jednom nacistickém a dvou komunistických zákazech. Hlavním bodem oslav výročí je premiéra nového dokumentárního filmu Hledání lilie.

Český skauting slaví 30 let svobodného fungování, v Praze a desítkách dalších měst skauti představí nový film

Během totalitních vlád, za protektorátu a v letech 1950 až 1968 a 1970 až 1989, byl skauting jako ryze nestranické a bytostně prodemokratické hnutí zakázaný. Organizace stojící na hodnotách cti, pravdy a pomoci slabším nemohla komunistickému režimu vyhovovat. Některé skautské oddíly ukončily činnost úplně, další fungovaly pod hlavičkou jiných organizací – například jako mladí požárníci, ochránci přírody nebo v rámci tělocvičných jednot či turistických oddílů mládeže.

„Nemohli jsme skládat skautské sliby, nesměli jsme nosit vlastní šátky, natož mít někde skautskou symboliku. Tady v Praze to bylo trochu snazší než na venkově, kde byly oddíly mnohem víc na očích a musely si dávat větší pozor. I my jsme ale věděli, že stačí málo a někdo nás může udat. Po revoluci jsem se dozvěděla, že seznam všech členů našeho oddílu měli v Bartolomějské,” líčí skautská vedoucí a dlouholetá náčelní Junáka – českého skauta Michala Kateřina Rocmanová.

Sametová revoluce byla pro skauty a skautky okamžitým signálem k obnově skautingu, během několika dní dokázali zorganizovat obnovovací setkání – konalo se 2. prosince v Městské knihovně v Praze.
„V tu sobotu byl hlavní sál knihovny narvaný k prasknutí. Na pódiu seděly děti v krojích, v publiku pak byli tehdejší vedoucí, které jsme znali, i skautští kmeti, pamatující i předchozí období svobodného skautingu,“ doplňuje Rocmanová, jedna z organizátorek akce.

2. prosince 2019, po třiceti letech od obnovy, se skauti a skautky sejdou znovu symbolicky v Městské knihovně v Praze. Výročí zde oslaví premiérou nového dokumentu o obnovování skautingu nazvaného Hledání lilie, který připravil Skautský institut ve spolupráci s organizací Post Bellum.
„Nový film navazuje na náš předchozí dokument Skauti bez lilie a zabývá se českým skautingem po listopadu 1989, tedy hledáním skautské cesty ve svobodné době. Po pádu komunismu se skauti a skautky museli vyrovnávat s minulostí a současně přijímat a nějak zpracovávat proměnu světa a myšlení. Překvapilo nás, nakolik v tomhle směru skauti obstáli – zjevně víc, než česká společnost jako celek,” říká o novém snímku scénárista Adam Drda.

Kromě Městské knihovny se bude film promítat v týž den také v pražském kině Světozor a v dalších osmdesáti obcích v Česku a na Slovensku, kde promítání organizují místní skautské oddíly nebo Skautské instituty.

V Praze proběhne 2. prosince také slavnostní mše za 30 let svobody, kterou v 11 hodin odslouží Mons. prof. Tomáš Halík v Kostele Nejsvětějšího Salvátora. Odpoledne se skauti vydají na vycházku po stopách událostí, které vedly k obnově jejich organizace.

Při příležitosti výročí představí Junák – český skaut také novou řadu šátků pro jednotlivé výchovné kategorie skautů a skautek. Vyznačují se barevností a ozdobným lemem se symboly klíčových slov skautingu: dobrodružství, charakteru, přírody a kamarádství.

„Jako skauti a skautky jsme vděční všem, kteří přispěli k návratu svobody. Také díky nim může český skauting dnes zažívat dlouhodobý růst a vést stále větší počet holek a kluků k životu v pravdě, ke spolupráci, aktivnímu občanství a péči o své okolí,” uzavírá starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Kontakt:
Junák – český skaut:
Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí | tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz
Skautský institut:
Jakub Ambrozek | tel. 776 467 565 | jakub.ambrozek@skautskyinstitut.cz


Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Úkolem Skautského institutu je přibližovat skautskou historii, skautské hodnoty a inspirativní prvky skautského programu veřejnosti, a naopak také rozpoznávat a rozvíjet společenské trendy, které mohou pozitivně ovlivnit skauting. Od roku 2014 provozuje pod názvem Skautský institut na Staromáku prostory v radničním bloku (Staroměstské náměstí 4/1), kde každý měsíc pořádá desítky programů pro veřejnost. Podobná činnost probíhá v Brně, Plzni, Olomouci, Kolíně, Mostě a na dalších místech. Více na www.skautskyinstitut.cz.

Hledání lilie: režie Viktor Portel | scénář Adam Drda | supervize Roman Šantora | střih Adam Patyk | hudba Matěj Kroupa | 52 minut

Foto: Skauti Horní Počernice

O skautingu

Principy, na kterých skauting stojí, zůstávají během více než století jeho existence stále stejné: skauti se učí spolupracovat, být zodpovědní vůči sobě i svému okolí, chránit přírodu, zapojit se tam, kde je třeba, stojí za pravdou a demokracií a jsou přesvědčeni o významu hodnot, které člověka přesahují. Skauting vede kluky a holky k všestrannému rozvoji a pomoci druhým, utváří přátelství a věří na fair play.
Co se do jisté míry proměňuje, jsou témata a aktivity, kterým se dnes skauti věnují: oproti semaforu nebo morseovce se více snaží rozklíčovat svět současných médií a rozeznávat lež, věnují se udržitelnému rozvoji, papírovou mapu často nahrazují aplikacemi v mobilu, zabývají se například i bezpečností na internetu nebo zkouší zcela nové sporty. A u toho všeho si samozřejmě nezapomínají hrát!

Počet členů a členek Junáka – českého skauta již třináct let nepřetržitě roste, podle posledního sčítání je u nás nyní 64 383 skautů a skautek ve 2 172 oddílech.
Za posledních 10 let se počet skautek a skautů u nás zvýšil o téměř 50 procent – přibylo jich 20 tisíc. Junák – český skaut tak potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro děti a mládež v  zemi. Skauting je ostatně největším výchovným hnutím pro mladé lidi i globálně, s více než 60 miliony skautek a skautů po celém světě.

Historie skautingu u nás

  • 15. července 1911: 1. setkání Antonína Benjamina Svojsíka se skautingem v Anglii
  • červenec 1912: 1. skautský tábor v Orlovských lesích
  • 28. října 1940 : zákaz skautingu K. H. Frankem
  • 5. května 1945: vypuknutí Pražského povstání a obnova skautingu
  • 1. ledna 1951: vydáno komunistické rozhodnutí o definitivní ukončení skautské činnosti (likvidace skautských oddílů ale probíhala již od roku 1948)
  • 29. března 1968: oficiální 2. obnova skautingu během Pražského jara
  • 1. září 1970: 2. komunistické rozhodnutí o ukončení skautské činnosti
  • 2. prosince 1989: 3. (snad poslední) obnova skautingu během Sametové revoluce

Tábor skautů v roce 1935. Foto: Skautský archiv