Najít kamarády
zažít dobrodružství

7 inspirativních příběhů ze světa skautek

8. 3. 2019 Vše

Všem ženám přejeme všechno nejlepší k Mezinárodnímu dni žen, svátku, který vznikl jako připomínka úsilí žen o zrovnoprávnění na počátku 20. století! Jako mnoho jiných věcí, i tento svátek se snažil komunistický režim využít pro svou propagandu. O důvod víc připomenout si jeho opravdovou podstatu. Přinášíme proto 7 inspirativních příběhů ze světa skautek plných odhodlání, odvahy a dobrých skutků.

7 inspirativních příběhů ze světa skautek

Foto: oddíl Vydří stopa, Skautské středisko Sušice

Audrey Wade a první skautský oddíl

Dvě skautské vedoucí s vlčaty, 1916, foto: WOSM

 

Pro mnohé to může být překvapení, ale nejstarší skautský oddíl na světě, který vznikl v britském Henfieldu, založila a vedla žena. Jmenovala se Audrey Wade a jako šéfka místního hokejového klubu hledala možnosti, jak by její svěřenci mohli trávit volný čas i mimo hokejovou sezónu. Díky svému bratrovi se dozvěděla o skautingu, který se pro místní kluky ukázal jako ideální volba.

Skautská vedoucí s vlčaty, 1920, foto: WOSM


Ohromnou roli pak měly ženy za 1. světové války, která přišla jen několik let po založení skautingu a do jeho rozvoje citelně zasáhla. Mnozí mladí muži, kteří museli narukovat, byli skauti a skautští vedoucí. Skautské hnutí tak ve válečných časech rozkvétalo především díky ženám, jež se ve velkém pustily do práce ve vedení družin a oddílů.

Olave Baden-Powell

Lady Olave, foto: WOSM

 

Lady Olave někdy stojí trochu neprávem ve stínu svého muže, Roberta Baden-Powella. Prakticky celý svůj dospělý život ale věnovala skautingu, hrála klíčovou roli při prosazování a organizování toho dívčího. Vyjednávala, psala články, navštěvovala skautky po celém světě.

Po smrti svého muže převzala jeho roli a až do chvíle, kdy jí to zakázali lékaři, jako Světová náčelní neúnavně cestovala a povzbuzovala skautky a skauty – v roce 1946 dokonce i ty československé. Američtí skauti poskytli Olave na její cestovní výdaje speciální bankovní kartu a v momentu, kdy už s návštěvami musela kvůli zdraví přestat, jí napsali, že si ji má ponechat na “keeping in touch”. Lady Olave totiž psala ročně asi 2 000 dopisů. Baden-Powellovi vychovali šest dětí, tři vlastní a tři, kterých se ujali po smrti jejich matky – sestry lady Olave.

Dagmar Skálová – Rakša

Dagmar Skálová na letním táboře v roce 1940

 

Rakša se spolu se svým manželem Karlem Skálou – Čilem zapojila v květnu roku 1949 do pokusu o převrat, který měl svrhnout komunistický režim. Pomoci jim při tom měly stovky skautů z Prahy, kde oba manželé působili. Plán byl ale vyzrazen, ne-li sledován od samého začátku, a všichni byli zatčeni. Ve vězení si zatčení skauti díky znalosti morseovky domluvili společnou výpověď, všichni vedoucí pak před soudem tvrdili, že mladí skauti si na místo zatčení přišli pouze zahrát bojovku. Rakša vzala odpovědnost na sebe a od soudu odešla stejně jako Čil s doživotním trestem.

I ve vězení si zachovala stejnou odvahu: roku 1956 patřila do skupiny politických vězeňkyň, které napsaly protestní dopisy o porušování lidských práv v tehdejším Československu generálnímu tajemníkovi OSN, což vedlo k odkladu jejího propuštění z věznice. Za svůj životní postoj založený na skautských ideálech svobody, demokracie a odpovědnosti vůči svému okolí byla Dagmar Skálová v roce 1997 vyznamenána Řádem T.G.M.

Připomeňte si celý příběh pokusu o převrat a neobyčejné výpovědi Rakši.

První skautky u nás, Sasanky

Vlasta Štěpánová – Koseová (na snímku z roku 1916 vpravo), foto: Skautský institut

 

“Pozdvižení způsobilo například, když jsem před táborem poslala jednu zdatnější skautku k Rottovi na Malé náměstí nakoupit nějaké nářadí. Neumíte si představit, co se kolem toho sběhlo, kluci za ní táhli po ulici, když šla s pilou a sekerkou,” vzpomínala Vlasta Koseová, vůdkyně prvních skautek – Sasanek, na počátky dívčího skautingu. Naštěstí mu fandilo i soudobé emancipační hnutí žen i Alice Masaryková.

V počátcích skautkám ale pomohli i muži, konkrétně například Vašek Jelen, vůdce 2. pražského oddílu, který začal na poradách výboru Junáka prosazovat dívčí skauting. V létě roku 1915 pak pomáhali skautkám bratři z 2. oddílu stavět první opravdový tábor v přírodě. Ještě o rok dřív si skauting zkoušely dívky pod vedením Popelky Biliánové, která ale prosazovala o něco konzervativnější pojetí – dívky pobývaly ve zděné budově.

Našim prvním skautkám se k příležitosti století skautek věnoval i speciální blog. Doporučujeme!

Dagmar Burešová, které i estébáci říkali “Dáma”

Dagmar Burešová, foto: reflex.cz

 

„Byly jsme bez šance. Nemohla jsem se ale na vystrašenou, dezorientovanou a pronásledovanou maminku Jana Palacha vykašlat. Stále dokola se mě ptala, jestli čin jejího syna měl smysl,“ vysvětlovala advokátka a skautka Dagmar Burešová, proč se rozhodla obhajovat Libuši Palachovou, matku Jana Palacha, která bojovala s komunistickou justicí o synovu čest.

Během normalizace obhajovala velmi často disidenty, kteří kvůli svým postojům přicházeli o zaměstnání, po listopadu 1989 se stala ministryní spravedlnosti a v letech 1990 až 1992 byla předsedkyní České národní rady. V roce 1990 se Dagmar Burešová postavila do čela potřetí obnoveného Junáka a jeho starostkou byla do roku 1992. Zemřela v roce 2018, prezident Slovenské republiky Andrej Kiska ji nedávno vyznamenal in memoriam státním vyznamenáním.  

Více o hrdinné advokátce Dagmar Burešové v samostatném článku.

Lví skautky

Lví skautka Rosnička

 

Lví skautka Markét (na fotce z předávání vpravo), foto: Lukáš Brhlík

 

Linda Vlčková a Markéta Dračková jsou dvě české Lví skautky, držitelky té nejtěžší skautské zkoušky. Skauti a skautky do 18 let, kteří splní všechny její podmínky, dostávají ocenění Lví skaut. Náročná cesta vede přes tábornicko-cestovatelské, přírodovědné a humanitní odborky i odborku Záchranář, Zdravotník a Skautský historik. Je také nutné splnit podmínky všech stupňů Skautské stezky a výzvu Tři orlí pera. Linda je navíc držitelkou Ceny vévody z Edinburghu.

Jak se nezaleknout takových výzev? Přečtěte si v rozhovoru s Lindou a v rozhovoru s Markétou!

Kávárnice z Velkého Meziříčí

Obrovský výtěžek dobročinné skautské kavárny putoval rodině postižené těžkou autonehodou, foto: Hana Oulehlová

 

„Tolik lidí jsme vůbec nečekaly. Byly jsme hrozně překvapené, když začali přicházet a najednou se plnily kasičky. Nad těmi se nám na městě smáli, když jsme je tam přišly zapečetit. Že se jich tolik prý nikdy nemůže naplnit. To bylo něco, když jsme je tam pak přinesly zpět, naprosto zaplněné,“ popisuje osmnáctiletá skautská vedoucí Marie Procházková. Spolu s Ilonou Havlátovou ze stejného skautského střediska ve Velkém Meziříčí se inspirovaly u skautek z Moravských Budějovic, které podle stejného principu pořádají dobročinnou kavárnu už několik let.

Svůj projekt ve Velkém Meziříčí nazvaly Káva od srdce, začaly ve dvou a pak se jejich tým rozšířil na čtyři. Během víkendu, kdy improvizovaná kavárna fungovala, pak děvčatům pomáhali další meziříčtí skauti a skautky. Výtěžek své akce – neuvěřitelných 160 000 Kč – kavárnice věnovaly rodině Řezáčových, kterou před několika lety potkala na cestě z Velkého Meziříčí do nedalekého města těžká autonehoda.

Přijměte šálek dobré kávy od srdce a přečtěte si více o tomto dobrém skutku.

Zajímá vás ještě víc? Informace jsme kromě již zmíněných článků čerpali z:

Ten mile hikes, camping raids and Scout games: how women helped secure Scouting’s survival in the early 20th century, 2018. World scouting [online]. [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: https://www.scout.org/node/416051

ŠANTORA, Roman, Václav NOSEK a kol., 2012. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák – TDC, 253 s. ISBN 978-80-86825-72-4.