Najít kamarády
zažít dobrodružství

72 hodin – Ruku na to!

4. 6. 2012 Vše

Projekt 72 hodin jsou tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR. Je určen pro děti a mladé lidi, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí pomoci druhým nebo svému okolí. Skautky a skauti se k takovému projektu rádi připojí.

72 hodin – Ruku na to!

Projekt 72 hodin jsou tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR. Je určen pro děti a mladé lidi, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí pomoci druhým nebo svému okolí. Skautky a skauti se k takovému projektu rádi připojí.

Projekt úspěšně probíhá už více než 10 let v mnoha evropských zemích a zapojilo se do něj více než 200 000 lidí.

Zájemcům z řad dětí a mladých lidí nabídne, aby vlastními nápady a šikovností změnili prostředí, ve kterém žijí, k lepšímu, ideálně ve spolupráci s místními radnicemi a podnikateli. V celé České republice proběhne v termínu 12. – 14. 10. 2012. Dobrovolnické projekty mladých lidí mohou být začátkem posilování vztahů v místních komunitách, vytváření dlouhodobých hodnot a zajímavých podnětů pro smysluplné trávení volného času. Může jít například o zorganizování divadelního představení pro seniory, vyčištění okolí nebo opravu dětského hřiště apod.

Jednotlivé projekty budou účastníci registrovat na webových stránkách projektu www.72hodin.cz. Můžeme tak na stovkách dílčích projektů ukázat sílu dobrovolnické práce v ČR a oživit diskuzi o její hodnotě ve společnosti. Webové stránky zájemcům také ukáží příklady projektů, které mohou ve svém městě nebo obci realizovat. Jedná se o projekty zaměřené na lidi, živou a neživou přírodu, např.:

Služba potřebným (LIDÉ)

  • uspořádání divadelního nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory
  • zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova
  • uspořádat odpoledne plné her pro handicapované

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)

  • úklid parku, lesa či jakékoliv části přírody
  • výsadba stromů, keřů
  • vyčištění koryta řeky, obnova studánky

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)

  • oprava dětského hřiště
  • pomoc při malování mateřské školy
  • stavba ptačích budek

 (Autor fotografie: Petr Puna)