Najít kamarády
zažít dobrodružství

Bear Grylls o tom, proč bychom měli žít podle skautských zákonů

8. 2. 2017 Vše

Od práce pro rodinu a přátele k duševnímu zdraví. Skautské hodnoty inspirují a tvoří základní kameny opravdu dobrého života, říká starosta britských skautů Bear Grylls.

Bear Grylls o tom, proč bychom měli žít podle skautských zákonů

Foto: Bear Grylls, The Scout Association UK (via GQ)

Od práce pro rodinu a přátele k duševnímu zdraví. Skautské hodnoty inspirují a tvoří základní kameny opravdu dobrého života, říká starosta britských skautů Bear Grylls.

Článek původně vyšel v online magazínu GQ.

Často říkám, že jeden z mých největších úspěchů bylo mé jmenování starostou skautské organizace. Podle mého názoru je skauting nejlepším hnutím mladých lidí v celé historii. Vždy jsem znovu ohromen činy těchto pozoruhodných mladých mužů a žen. Že je skauting pro mladé lidi tak pozitivní, věřím především, protože vštěpuje hodnoty, které – pokud si je dokážeme udržet i v dospělosti – nám mohou být oporou a ukotvením ve světě. A i dnes jsou stejně relevantní jako před 108 lety, kdy je Lord Baden-Powell vetkl do vínku skautskému hnutí.

První skautská zásada, podle níž se vyplatí žít, byla zvěčněna do našeho hesla: “Buď připraven!”. Na vojně to do nás vtloukali v podobě: “Když nebudeš připraven, připrav se na neúspěch.” A mělo to dobrý důvod. Nesmíme totiž zapomínat, že chceme-li zdolat horu – ať už metaforickou či skutečnou – tvrdá práce začíná dlouho před samotným výstupem. Značná část úspěchu jakékoliv expedice leží právě v přípravách na ni. A to platí i v běžném životě: čas strávený přípravou není nikdy promarněný.

Důležitou částí přípravy je i trénink a jak říká přísloví: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Své o tom ví jakýkoliv skvělý muzikant, dobrodruh nebo sportovec. Miluji příběh olympijského desetibojaře Daleye Thompsona, který říkával, že jeho oblíbený tréninkový den je 25. prosinec, protože věděl, že je to jediný den v roce, kdy nebudou na oválu trénovat i jeho soupeři.

Všichni máme potenciál stát se odborníkem v oboru, který si zvolíme. Rozdíl mezi těmi, kteří se jimi stanou a kteří ne, je – jak se učí každá skautka či skaut – jednoduchý: v odhodlání učit se, trénovat a zlepšovat se. Ve zkratce: neztrácet odhodlání. Když jsme dobře připraveni, ať už na podnikání, manželství nebo výstup na horu, máme šanci uspět.

Kamkoli mě život zavane, vždy se snažím mít na paměti první skautský zákon – skaut je pravdomluvný. Je jedním ze základních principů skautingu a je klíčovým pro mnoho důležitých hodnot v našich životech: dobrá přátelství, dobré rodinné vztahy a dobrá obchodní partnerství. Být pravdomluvý znamená držet slovo a nepodvádět. Když řekneš, že něco uděláš, udělej to. Lidé nás poznávají skrze slova, která řekneme, činy, které vykonáme, a postoje, jež zastáváme. Pokaždé, když zalžeš nebo nedodržíš slovo, ztrácíš svoji pozici. Když ale budeš mluvit pravdu a nezradíš důvěru jiných, lidé Ti budou věřit, budou s Tebou chtít být a pracovat a získáš přátele na celý život.

Každý dobrodruh vám řekne, že když si vybíráte společníky na expedici, zajímá vás mnoho z jejich kvalit: dovednosti, psychická odolnost a jací jsou v koletivu. Ale především chcete, aby byli pravdomluvní. Náš život často závisí na tom druhém, a to vyžaduje skutečnou důvěru. Jsem přesvědčen o tom, že toto je základní kámen každého hrdinství.

Mojí poslední skautskou zásadou, podle které se vyplatí žít, je druhý bod skautského zákona: skaut je věrný a oddaný. Myslím tím věrnost a oddanost vlastnímu přesvědčení a ideálům, a především věrnost svým přátelům. Někdo by mohl oddanost a věrnost pokládat za poněkud staromódní, ale v této uspěchané době, kdy máme tendenci vyhazovat a nahrazovat cokoliv se nám znelíbí, je důležitější než kdy jindy. To lze uplatnit i na partnerské vztahy, protože ty fungují pouze v případě, že jsou si partneři vzájemně schopni projevovat oddanost a být věrní. Já osobně vnímám oddanost jako přednost. Je jednoduché mít přátele, když jde vše dobře, ale nikdy nezapomínám, co řekl Walter Winchell: “Pravý přítel je ten, který zůstane, když Tě zbytek světa opustil.”

Všichni děláme v životě chyby. Já jich udělal mnoho a právě v těchto momentech jsem se toho hodně dozvěděl o svých přátelích. Často opustili svoji cestu, aby tu byli pro mne a já bych pro ně udělal kdykoliv to samé. Není to jen přijetí chyby druhého, ale potvrzení přátelství.

Tyto tři vlastnosti – připravenost, pravdomluvnost a oddanost – jsou srdcem skautského hnutí. Jsou ale také synonymem skutečné lidskosti. Zásady podle kterých se vyplatí žít. Opravdu.