Najít kamarády
zažít dobrodružství

BRATR RADIM PALOUŠ – DIM SLAVÍ 90. NAROZENINY. BLAHOPŘEJEME!

6. 11. 2014 Vše

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., český filosof, pedagog, komeniolog a v neposlední řadě také skaut, oslaví 6. listopadu významné životní jubileum. Starosta Junáka poděkoval br. Dimovi jménem skautů a skautek za službu skautskému hnutí a popřál hodně elánu, zdraví a radosti do dalších let.

BRATR RADIM PALOUŠ – DIM SLAVÍ 90. NAROZENINY. BLAHOPŘEJEME!

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., český filosof, pedagog, komeniolog a v neposlední řadě také skaut, oslaví 6. listopadu významné životní jubileum. Starosta Junáka poděkoval br. Dimovi jménem skautů a skautek za službu skautskému hnutí a popřál hodně elánu, zdraví a radosti do dalších let.

Radim Palouš, CSc. se narodil v roce 1924. Stal se členem pražské Vodní Pětky a po maturitě na gymnáziu se stal zástupcem vůdce oddílu Jiřího Nováka – Braťky. S oddílem se účastnil natáčení celovečerního filmu o skautském táboře Na dobré stopě, a také plachetní plavby po Visle na Balt v roce 1948.

Za války totálně nasazen, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu mohl zůstat v Praze. Od roku 1945 studoval filosofii na FF UK (m. j. u Jana Patočky) a v roce 1948 ukončil studium obhajobou disertační práce. Po promoci byl krátce zaměstnán jako redaktor vlastivědných publikací v Orbisu. V roce 1950 však odmítl podepsat souhlas s odsouzením Milady Horákové a v důsledku toho o zaměstnání přišel a krátce pracoval jako soustružník v Poldi Kladno.

Spolu se svojí ženou patřili mezi organizátory „bytových seminářů“ Jana Patočky.

Od roku 1951 působil jako učitel na základní škole v Davli, později na gymnáziu Jana Nerudy v Praze a vystudoval obor chemie na Vysoké škole pedagogické v Praze, kde od roku 1957 pracoval jako asistent. Habilitoval se v oboru pedagogika, zabýval se dílem J. A. Komenského a moderní vyučovací technikou. Svými příspěvky obohatil zejména filosofii výchovy.

V 70. a 80. letech vedl domácí filosofické semináře, vydával samizdat (mj. Spisy Jana Patočky), v roce 1977 podepsal Chartu 77 (po podpisu byl propuštěn z UK) a v letech 1982 – 83 byl jejím mluvčím. V listopadu 1989 se jako jedenz představitelů Občanského fóra účastnil schůzí a jednání, od ledna 1990 do roku 1994 byl rektorem Univerzity Karlovy. Výrazně se podílel na její obnově, na reformě vysokého školství a na obnovení mezinárodních styků UK. Kromě jiných ocenění je nositelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy (1997) za své celoživotní působení.

Záznam z přednášky br. Palouše – Dima na téma „Výchovou k podstatě lidství“, který (v upravené verzi) vyšel ve Skautském světě (červen 2013) si můžete přečíst zde.