Najít kamarády
zažít dobrodružství

Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl! – Září je měsícem skautských náborů.

29. 5. 2014 Vše

Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, mělo dostatek pohybu, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl! Svému synovi či dceři tak zajistíte nejen celoroční inspirativní program a partu kamarádů, ale například také finančně dostupný letní tábor.

Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl! – Září je měsícem skautských náborů.

Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, mělo dostatek pohybu, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl! Svému synovi či dceři tak zajistíte nejen celoroční inspirativní program a partu kamarádů, ale například také finančně dostupný letní tábor.

Pokud hledáte pro své dítě zájmovou činnost, která bude nejen bavit, ale také je náležitě připraví na dospělý život, podívejte se po nejbližším skautském oddíle – pomůže vám k tomu naše mapa skautských oddílů, kterých je v současné chvíli v České republice 2113.  Dítě zde najde kamarády, dobrodružství, dostatek pohybu v přírodě, naučí se mnoha praktickým dovednostem či práci v týmu. Mnoho z toho jistě využije ve škole, v budoucím zaměstnání i v životě obecně. 

„Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou lidé věřící, najdou to už jen v pohádkách. Skaut byl výchovný. Líbí se mi také to, že učil člověka vystačit s málem, což je dnes vzácné. Těším se, že tomu také vystavím své děti,“ vzpomíná na svá skautská léta herečka Aňa Geislerová.

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost rozvoje v partě kamarádů. Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ty menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

O vašeho syna či dceru se ve skautském oddíle postarají patřičně vzdělaní vedoucí – dobrovolníci. Junák dbá na to, aby se vedoucí stále náležitě vzdělávali – v pedagogice, psychologii, zdravovědě, bezpečnosti, vedení oddílu, ale také například v hospodaření. Skautské vzdělávací kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Další informace, užitečné nejen pro rodiče, najdete zde. 

Skauting je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání. Každá věková kategorie dětí má v Junáku vypracovány programy, které malé skautky a skauty celostně rozvíjejí.. Díky velkému zájmu ze strany rodičů letos vznikla také nová věková kategorie skautů-předškoláků – tzv. benjamínci.

„Strávil jsem léta v oddílech inspirovaných skautingem, jako dítě, jako teenager i jako jeden z vedoucích a spolu s hodnotami, které mi dali rodiče, to bylo to nejdůležitější, co mne potkalo. Naučil jsem se pracovat s ostatními a pro ostatní, bojovat o vítězství i uznávat porážky, nést odpovědnost i se o ni rozdělit. Poradit si skoro v každé situaci, plánovat i improvizovat, spoléhat se na sebe, věřit si, nebát se. Vyrůstat ve Skautu je možná v téhle době, kdy je mnohé nejisté a hodnoty jako přátelství, čest, pomoc, pravda jakoby moderní doba nepotřebovala či neřešila, důležitější než kdy dřív. Těším se, až moje děti začnou chodit do oddílu,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni

V neposlední řadě máte postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc pošlete svého potomka s vedoucími a dětmi, které už znáte z přechozí celoroční činnosti, a nemusíte tedy mít strach o to, kdo se o vaše dítě stará, případně jak se v úplně novém kolektivu zorientuje a zapadne. 

Skautská základna nyní čítá přes 50 000 členů a už po několik let každoročně roste. Jen v minulém roce našlo ten svůj oddíl více než tisíc nových holek a kluků. „Za trvale rostoucím počtem skautů a skautek stojí pestrý program, nabízející dobrodružství, přírodu a partu kamarádů do nepohody, ale také dobrovolná práce několika tisíc dospělých vedoucích, kteří dětem ve skautských oddílech věnují svůj čas. A v neposlední řadě je to i rostoucí počet rodičů, kteří oceňují, že skautský oddíl je místo vybudované na základě hodnot, jakými jsou přátelství, fair play nebo zodpovědnost,“ říká k setrvalému nárůstu členské základny starosta Junáka Josef Výprachtický.

Pro lepší představu, jak konkrétně vypadá náplň skautingu, můžete navštívit náš kanál na You Tube