Najít kamarády
zažít dobrodružství

Desítky českých skautek a skautů míří na Island, za největším dobrodružstvím léta. Čeká je celosvětové skautské setkání

21. 7. 2017 Vše

27. července – 2. srpna se koná světový skautský Moot – setkání čerstvě dospělých skautů z celého světa. Na pětitisícové akci nebude chybět také pět desítek skautů a skautek z Česka. Jedná o již 15.

Desítky českých skautek a skautů míří na Island, za největším dobrodružstvím léta. Čeká je celosvětové skautské setkání

27. července – 2. srpna se koná světový skautský Moot – setkání čerstvě dospělých skautů z celého světa. Na pětitisícové akci nebude chybět také pět desítek skautů a skautek z Česka. Jedná o již 15. světový Moot a zároveň o největší akci, jakou kdy uspořádali islandští skauti.

Islandští skauti a skautky na přípravě akce pracují již sedm let a během této doby se do ní zapojily stovky dobrovolníků nejen z řad islandské skautské organizace čítající cca 4000 členů. Pořádáním akce tak žije do jisté míry celý Island a na Moot nakonec přijede více lidí, než kolik má ostrovní skautská organizace členů, a to 5 000 účastníků ze 106 zemí. Tato čísla nejen převyšují počáteční cíle Islanďanů, ale také z této akce činí největší Moot, jaký kdy byl uspořádán. Největší kontingenty přijedou z Británie, Austrálie, Švýcarska nebo Brazílie, z Česka se na akci vypravuje padesátka skautů a skautek. Zatímco známějšího světového skautského Jamboree se mohou každé 4 roky účastnit skautky a skauti mezi 14 a 17 lety, Moot je akcí pro účastníky ve věku 18 – 25 let.

A co je tedy na Islandu čeká? Nejprve stráví čtyři dny atraktivním programem v expedičních centrech, kterých připravili Islanďané hned 11. Patří mezi ně i některé z rozlehlých národních parků, ostrovy s islandskými ptáky papuchalky nebo větší islandská města. Poté se už všichni skauti a skautky sejdou na jednom místě – malebném tábořišti Úlfljótsvatn. Zde postupně navštíví programové “vesnice” zaměřené na zdraví a životní styl, umění a inovaci, historii, spiritualitu a ochranu životního prostředí. Ochrana životního prostředí má v konceptu akce klíčové místo, jak dokazuje Manifest životního prostředí a udržitelnosti, vydaný organizačním týmem. Najdeme v něm například pokyny k třídění odpadů na osm typů.

Při každé velké skautské akci se do programu promítá charakter pořadatelské země. Důraz na ochranu přírody není jediným islandským vkladem. Během společné části Mootu proběhne také mezinárodní fórum mládeže se zastoupením všech zúčastněných zemí, které se bude konat na místě, kde už v roce 930 zasedal nejstarší parlament na světě – islandský Althingi.

Více informací naleznete na http://www.moot2017.cz/ nebo http://worldscoutmoot.is/en/ .