Najít kamarády
zažít dobrodružství

Do celostátního Skautského dobrého skutku 2015 se zapojily stovky skautek a skautů všeho věku

22. 6. 2015 Vše

Neexistují malé a velké dobré skutky. Dobrý skutek je zkrátka dobrý skutek! I psaní vtipů na chodník může mít dalekosáhlý dopad. Nikdy totiž nevíte, kdo si vtip přečte a bude tak mít právě díky vám lepší den. Dejme tomu, že to bude třeba vysokoškolský pedagog, který má zrovna špatnou náladu a jde zkoušet studenty. To se pak ty dobré skutky i násobí. Skautky a skauti všeho věku se od nepaměti snaží dělat aspoň jeden dobrý skutek denně. Malou pomoc nebo malou radost.

Do celostátního Skautského dobrého skutku 2015 se zapojily stovky skautek a skautů všeho věku

Neexistují malé a velké dobré skutky. Dobrý skutek je zkrátka dobrý skutek! I psaní vtipů na chodník může mít dalekosáhlý dopad. Nikdy totiž nevíte, kdo si vtip přečte a bude tak mít právě díky vám lepší den. Dejme tomu, že to bude třeba vysokoškolský pedagog, který má zrovna špatnou náladu a jde zkoušet studenty. To se pak ty dobré skutky i násobí. Skautky a skauti všeho věku se od nepaměti snaží dělat aspoň jeden dobrý skutek denně. Malou pomoc nebo malou radost. Úplně výjimečně se to možná nepovede, ale v jiné dny jich každý zvládne několik. A pak je tu projekt Skautský dobrý skutek. Od letošního roku!

15. – 24. května se přes sedm stovek skautů a skautek zapojilo do pilotního ročníku nového celostátního projektu Skautský dobrý skutek. Skautské oddíly z celé republiky zorganizovaly více než čtyři desítky lokálních akcí zaměřených na službu veřejnosti. Chtěly tak ukázat, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce v týmu. 

Skautské oddíly si aktivity z různých oblastí – sociální, zdravotní, vzdělávací, komunitní či další samy vymyslely a zorganizovaly – podle vlastních možností a potřeb okolí. Skautky a skauti pro ostatní uspořádali například zážitkový den pro děti z dětského domova, kurz první pomoci pro občany města či psali již výše zmíněné vtipy na chodník, nechyběly ani tradiční úklidy parků, lesů a okolí potoků.

Služba veřejnosti je se skautingem spojena od jeho počátku a alespoň jeden dobrý skutek denně, to je jeden ze základních prvků skautské výchovy. Proto není překvapením, že i podle nedávno publikovaného průzkumu veřejného mínění, který provedla společnost Ipsos, si 87 % lidí v České republice myslí, že skauting naučí člověka pomáhat druhým (čtěte více o průzkumu >>>).

Skautské hnutí je založeno na třech principech a jedním z nich je právě odpovědnost vůči druhým. Nepochybuji o tom, že tento princip naši skauti a skautky denně naplňují. Skautským dobrým skutkem jako celostátním projektem dáváme světu navíc i jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat úžasné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Pevně věříme, že následující rok se do projektu zapojí ještě více oddílů a dopad skautské pomoci tak bude mnohem větší.

POZOR, TERMÍN! Skautský dobrý skutek 2016 se uskuteční v termínu 15. dubna až 1. května 2016.