Najít kamarády
zažít dobrodružství

Dokumentární film Skauti bez lilie zkoumá normalizační dilemata skautských oddílů

14. 3. 2017 Vše

Osudy českého skautingu jsou nedílně spjaty s československými dějinami 20. století. Pro své demokratické smýšlení a aktivní postoj v boji proti totalitě byli skauti nežádoucí pro nacisty i komunisty –  třikrát se ocitli mimo zákon a museli volit strategii přežití.

Osudy českého skautingu jsou nedílně spjaty s československými dějinami 20. století. Pro své demokratické smýšlení a aktivní postoj v boji proti totalitě byli skauti nežádoucí pro nacisty i komunisty –  třikrát se ocitli mimo zákon a museli volit strategii přežití. Především o třetím období skautské ilegality, tedy o období od roku 1970 až do sametové revoluce v roce 1989, pojednává filmový dokument Skauti bez lilie, který natočil Skautský institut a organizace Post Bellum. Premiéru bude mít v sobotu 18. března v 17 hodin v Městské knihovně v Praze.

V průběhu natáčení stanulo před kamerou celkem 15 skautských vedoucích, kteří ve své době byli postavení před dilema plynoucí z normalizačních represí. Rozpustit skautský oddíl nebo dál vychovávat děti a mládež pod hlavičkou jiné organizace, byť v duchu skautských ideálů?

Film přibližuje nejen nástrahy a zvraty, které českému skautingu přineslo 20. století, ale také hledá odpověď na hlubší otázky: Kde je ona hranice, kdy skautský oddíl přestává být oddílem skautským? A existuje nějaké objektivně správné řešení?

 „Dilema, před kterým stálo skautské hnutí, je pro normalizaci typické. Nejen skauti řešili otázku: Jak moc mohu vstoupit do oficiálních struktur a zůstat sám sebou?,“ říká Viktor Portel, režisér snímku a vedoucí audiovizuální sekce Post Bellum. Pod scénářem je podepsán novinář a publicista Adam Drda. Zdrojem historických informací a materiálů byl především Skautský archiv a archivy jednotlivých skautských oddílů.

Impuls ke vzniku filmu vzešel z projektu Skautského institutu Zkušenost totality, který finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Europe for Citizens. Součástí tohoto projektu je také webový portál www.HrdinoveValky.cz, putovní výstava, úniková hra v prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze, workshopy pro skautské oddíly a další aktivity.

Skautský institut je pobočný spolek organizace Junák – český skaut.

Více informací o filmu Skauti bez lilie a projektu Zkušenost totality Vám podá Jakub Ambrozek, tel.: 776 467 565, jakub.ambrozek@skautskyinstitut.cz.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více o skautingu na www.skaut.cz

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Svědectví válečných veteránů, přeživších holokaust, politických vězňů, disidentů, ale také příslušníků tajné policie nebo členů komunistické strany ukládá do sbírky Paměť národa www.pametnaroda.cz

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Junák – český skaut

GSM: 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz