Najít kamarády
zažít dobrodružství

Elixír 2016 nabídne inspiraci čtyřem stovkám skautských vedoucí z celé země. O víkendu se potkají na zámku v Litomyšli

16. 11. 2016 Vše

I vedoucí skautských oddílů potřebují čerpat novou inspiraci a energii k další činnosti. Tu jim v krásných prostorách litomyšlského zámku poskytne setkání skautských vedoucích z celé republiky o víkendu 18. – 20. listopadu.

I vedoucí skautských oddílů potřebují čerpat novou inspiraci a energii k další činnosti. Tu jim v krásných prostorách litomyšlského zámku poskytne setkání skautských vedoucích z celé republiky o víkendu 18. – 20. listopadu. Na 400 účastníků si zde namíchá vlastní elixír skautingu dle svých preferencí, čekají je desítky vzdělávacích seminářů, které uplatní při práci s dětmi.

Elixír 2016 je jedinečná inspirativní akce, která se pro skautské dobrovolníky koná jednou za dva roky a základní přísadou magického nápoje jsou samotní účastníci a lektoři. Ti všichni svými zkušenostmi vytváří prostředí, ve kterém přítomní mohou nalézt nové nápady při tvorbě programu pro kluky a holky ve skautských oddílech, ale také podněty k rozvoji vlastních dovedností.  Být dobrým vedoucím je náročné poslání a zodpovědnost, ale také velká radost. Kvalitní vzdělávání skautských vedoucích je jedním z důvodů, proč je skauting tak úspěšný a zájem o něj už více než 10 let setrvale roste.

Typickou činností skautských vedoucích je zajištění oddílového programu. Ten by měl děti nejen bavit, ale především rozvíjet, učit je novým dovednostem, smyslu pro skautské hodnoty, jako jsou přátelství, spolupráce, hrát fair play, ale i zajistit jejich bezpečnost. Skautští dobrovolníci se také starají o zázemí – hospodaření, administrativu, klubovnu či vztah s rodiči dětí. Komunikují rovněž s institucemi, nebo připravují letní tábor, který také absolvují s dětmi ve svém volnu, často na úkor své osobní dovolené. Kromě toho se snaží o získávání financí na činnost oddílu a dále se vzdělávají.

Na programu Elixíru 2016 se podílí celostátní skautské lektorské týmy, zabývající se konkrétními tématy, jako jsou například environmentální výchova, mezinárodní přesah skautingu, program pro různé věkové kategorie skautů, skauting pro děti se speciálními potřebami, technologická podpora vedoucím, duchovní výchova a dalšími. Více o jednotlivých programových sekcích a lektorech najdete na www.elixir.skauting.cz

Podle výzkumu projektu SAFE – Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok činila více než jednu miliardu korun. Samozřejmě jen v případě, že by na rozdíl od skutečnosti nepracovali zdarma a ve svém volném čase.

O činnost skautských oddílů a potřebné zázemí se stará více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů. V České republice v současné chvíli funguje přes 2 tisíce skautských oddílů, které kromě nesčetně schůzek a víkendových akcí uspořádají každoročně také více než 1000 letních táborů pro více než 27 000 dětí.

Fotografie ilustrující skautskou činnost jsou ke stažení pro použití v médiích na www.flickr.com/photos/skaut/ (autor Junák – český skaut)

Zástupci médií jsou na akci vítáni. V případě zájmu o návštěvu se obraťte na Evu Menčlovou, tel.: 723946045, eva.menclova@skaut.cz.

Více o skautingu na www.skaut.cz.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

GSM 604 867 970
jitka.taussikova@skaut.cz