Najít kamarády
zažít dobrodružství

I vaše dítě může jet na tábor s kamarády, které zná. Najděte mu skautský oddíl ve vašem okolí!

23. 2. 2018 Vše

Je pro vás důležité, vaše dítě jelo v létě na tábor s vedoucími, kterým důvěřujete, a s kamarády, které zná? Pak je nejvyšší čas najít mu skautský oddíl! Nejen v září se začátkem školního roku, ale také v pololetí je možné začít se skautingem. 

I vaše dítě může jet na tábor s kamarády, které zná. Najděte mu skautský oddíl ve vašem okolí!

foto: Štěpán Hašek - Jmelí

Je pro vás důležité, vaše dítě jelo v létě na tábor s vedoucími, kterým důvěřujete, a s kamarády, které zná? Pak je nejvyšší čas najít mu skautský oddíl! Nejen v září se začátkem školního roku, ale také v pololetí je možné začít se skautingem. 

Skauting je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání. Na holky a kluky tu čekají dobrodružství v podobě her, nevšedních aktivit, různých sportů a samozřejmě pravidelných výletů do přírody. Pro každou věkovou kategorii jsou vypracovány programy, které děti a mladé lidi celostně rozvíjejí. Ve skautském prostředí se o sebe holky a kluci naučí postarat, vycházet a spolupracovat s ostatními. Tráví svůj volný čas v bezpečném prostředí a získají mnoho užitečných dovedností. 

„Se ženou Pavlínou usilujeme o to, aby se naše děti vyvíjely v radostném prostředí a posilovaly důležité dovednosti pro život: spolupráci, kritické myšlení, řešení problémů. Na skautu se nám také líbí vrstevnické učení, že jsou často v přírodě a o letních prázdninách tráví samostatně 14 dnů na táboře,” vysvětluje skautský rodič Stanislav Komínek důvody, proč dal obě dcery do skautského oddílu ve svém rodném Blansku.

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať má mimořádný talent nebo je plaché či trochu nemotorné. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Kluci a holky se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

Stejně jako v průběhu roku ve skautském oddíle se i na táboře učí postarat se o sebe i vyjít s ostatními, poznávají přírodu a vyzkouší si mnoho činností, ke kterým se třeba tak často nedostanou – například vaření, praní nebo zatápění v kamnech. Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, najdou se však i tábory, na kterých stráví děti v přírodě tři týdny nebo i měsíc. Většinou se jedná o tábory s podsadovými stany nebo indiánskými tee-pee. „Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá podobné věci, jako v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,“ dodává doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové.

Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden. Výjimečná cenová dostupnost skautských táborů je daná tím, že se jedná o tábory nekomerční a vedoucí na nich působí jako dobrovolníci, přípravě a pobytu na nich často dokonce věnují svou vlastní dovolenou.

Vedoucí skautských oddílů zároveň musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, zdravověda, metodika, tělovýchova a další, a které jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bez této kvalifikace nelze vést oddíl ani uspořádat skautský tábor.

Pokud hledáte pro své dítě činnost, která jej bude nejen bavit, ale také rozvíjet, podívejte se po nejbližším skautském oddíle – pomůže vám k tomu mapa skautských oddílů, kterých jsou po celé zemi více než dva tisíce.