Najít kamarády
zažít dobrodružství

Jak vznikly skautské přezdívky bratrů Václava a Ivana Havlových – Chrobák a Puzuk?

21. 4. 2015 Vše

Byl Václav Havel praktický a šikovný?

Jak vznikly skautské přezdívky bratrů Václava a Ivana Havlových – Chrobák a Puzuk?

Byl Václav Havel praktický a šikovný? Měl už v klukovských letech vůdčí sklony? Tento čtvrtek, v předvečer Skautského dne, pořádá Knihovna Václava Havla diskuzi o skautování bratrů Václava a Ivana Havlových (bit.ly/Havelvknihovne). Pokud nemůžete 23. dubna dorazit na místo, dívejte se s námi na on-line přenos ČT24 (http://bit.ly/DiskuzevTV).

Tento skautský večer v Knihovně Václava Havla přinese nevšední svědectví o tom, jak Václav a Ivan M. Havlovi prožívali svá klukovská léta. Je jím ručně psaná a kreslená kronika skautského oddílu Šipka, jehož byli oba členové. Kronika obsahuje popisy výprav,pravidelných schůzek, karikatury i unikátní dobové fotografie.

Ideály skautingu a skautská výchova ovlivnily včeském prostředí celé generace. Ke skautskému hnutí se i nyní hlásí řada významných osobností, kterým se úcta k člověku i přírodě, dobré mravy, sebekázeň, vytrvalost, solidarita a pokora staly trvalými životními hodnotami. Jak tedy skauting vstoupil doživota bratrů Havlových? Do jaké míry je ovlivnil? Byl Václav Havel praktický a šikovný? Měl už v klukovských letech vůdčí sklony? Co bylo největší zálibou Ivana M. Havla? Byl už tehdy „zaklíněn“mezi přírodovědou, fyzikou a filozofií? Jak vzniklyjejich skautské přezdívkyChrobáka Puzuk?

Tyto a další otázky bezpochyby padnou navzpomínkovém večeru vKnihovně Václava Havla za účasti Ivana M.Havla, Radko Trohaře, Aloise Strnada i dalších pamětníků, kteří spolu s Václavem Havlem ve skautském oddíle prožívali nejrůznější klukovská dobrodružství.