Najít kamarády
zažít dobrodružství

Jarní údržba ve školce, návštěva seniorů, čištění řek i lesů, zpevnění cest a laviček v parku či benefiční koncert. – Začínají tři týdny skautských dobrých skutků

21. 4. 2017 Vše

21. dubna – 14. května se skautky a skauti napříč Českem zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2017.

Jarní údržba ve školce, návštěva seniorů, čištění řek i lesů, zpevnění cest a laviček v parku či benefiční koncert. – Začínají tři týdny skautských dobrých skutků

foto: Petr Puna

21. dubna – 14. května se skautky a skauti napříč Českem zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2017. Skautské oddíly organizují desítky místních akcí s přínosem pro společnost. Ukazují, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.

Kluci a holky ve skautských oddílech si aktivity z různých oblastí sami plánují i realizují – podle věku, vlastních možností a potřeb okolí. Někde se jejich činnost zaměří na výrobu a obnovu laviček či prolézaček v parcích a mateřských školách, jinde například čistí břehy a koryta řek, uklízí lesa i sázejí nové stromy, organizují benefiční koncerty či výlety pro postižené děti. Během svých projektů oddíly také navazují spolupráci s místními institucemi – mimo jiné s městskými úřady, dětskými domovy, správou lesů či domovy důchodců. Při loňském ročníku se akce zúčastnilo více než 2 tisíce skautů a skautek v 80 různých projektech.Věřím, že se nám toto číslo letos podaří překonat a společně alespoň o trochu zlepšit svět kolem nás,” říká skautská dobrovolnice Kristýna Menclová, hlavní organizátorka akce.

Seznam míst, kde se místní akce pořádají, můžete vidět zde. Kontakt na jednotlivé oddíly zapojené do projektu Vám rádi poskytneme.

Služba společnosti je se skautingem nedílně spojena a alespoň jeden dobrý skutek denně je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není překvapením, že i podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting učí člověka pomáhat druhým. „Odpovědnost vůči druhým lidem a životnímu prostředí je jedním z principů, na kterém stojí skautské hnutí na celém světě. Skautským dobrým skutkem 2017 dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.