Najít kamarády
zažít dobrodružství

Junák – český skaut vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce starosty/starostky organizace

14. 6. 2018 Vše

Náčelnictvo po měsících příprav vyhlásilo výběrové řízení a hledá tak schopné ženy či muže, kteří by se chtěli ujmout na několik dalších let důležité funkce starosty Junáka – českého skauta. Nejste‑li to právě vy, pomozte nám s hledáním a oslovte ty, kteří by podle vás organizaci mohli dobře vést. Potřebné informace najdete v podkladech níže.

Junák – český skaut vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce starosty/starostky organizace

V minulosti probíhala změna starosty tak, že končící starosta navrhl svého nástupce, kterého Náčelnictvo bez výběrového řízení či omezené délky mandátu jmenovalo. Tento systém bychom rádi změnili na otevřenější. Myslíme si, že naše organizace má hledat své starostky a starosty otevřeně tak, aby se mohli přihlásit všichni zájemci – a vyhrál ten či ta nejlepší. Do budoucna zvažujeme také to, že doba výkonu funkce starosty bude omezená a tento výběr tak bude probíhat pravidelně.

Výběrové řízení jsme se snažili připravit co možná nejlépe. Náčelnictvo jmenovalo kvalifikovanou výběrovou komisi, která má za úkol doporučit 3–4 nejschopnější přihlášené. Z těch následně Náčelnictvo v listopadu vybere nejschopnější starostku či starostu, jejichž představa řízení Junáka – českého skauta bude Náčelnictvu nejbližší.

Nejde o vyjádření nespokojenosti s prací současného starosty; stávající starosta je také k účasti ve výběrovém řízení přizván. Nejde ani o snahu potvrdit současného starostu ve funkci. Jde o systémovou změnu, která nám nyní – a třeba i do budoucna – přináší otevřené výběrové řízení coby příležitost najít pro Junáka – českého skauta nejlepšího starostu a potvrdit demokratické principy řízení naší organizace.

Věřím, že Náčelnictvo pro naši organizaci zvolilo tu správnou cestu.

Za pracovní skupinu Náčelnictva

Ladislav Pelcl – Bilbo
ladislav.pelcl@skaut.cz

Přílohy:

Plný text výběrového řízení (stahuj) >>>
Vzor životopisu (stahuj) >>>
Vzor čestného prohlášení (stahuj) >>>