Najít kamarády
zažít dobrodružství

Junák – český skaut získal mezinárodní certifikát kvality národních skautských organizací!

5. 3. 2016 Vše

Jsme v pořadí sedmou evropskou organizací, která úspěšně prošla kontrolou pro získání celosvětového certifikátu kvality.

Junák – český skaut získal mezinárodní certifikát kvality národních skautských organizací!

Jsme v pořadí sedmou evropskou organizací, která úspěšně prošla kontrolou pro získání celosvětového certifikátu kvality.

Světová skautská organizace WOSM připravila ve spolupráci s francouzskou výzkumnou společností SGS nástroj globálního posouzení podpory (GSAT), který funguje jako standard kvality – hodnotí skautské organizace po celém světě z hlediska řízení i aplikace skautingu. Poskytuje také přehled o silných a slabých stránkách organizace. 

Hodnocení

Organizace je posuzována na základě 10 okruhů, které se hodnotí procentuálně:

  1. Požadavky WOSM na národní skautskou organizaci (WOSM Institutional Requirements)
  2. Struktura řízení (Governance Framework)
  3. Strategický rámec (Strategic Framework)
  4. Řízení integrity (Integrity Management)
  5. Komunikace a veřejný obraz (Communication, Advocacy & Public Image)
  6. Dospělí ve skautingu (Adults in Scouting)
  7. Nakládání s financemi a finanční kontrola (Resource Allocation & Financial Controls)
  8. Skautský výchovný program (Youth Programme)
  9. Růstový potenciál (Growth Potential)
  10. Nepřetržitý rozvoj (Continuous Improvement)

Výsledkem výzkumu bylo celkové skóre 75,9 % a žádný zásadní nedostatek. Junák – český skaut tak certifikaci obdržel. V povinných okruzích jsme dosáhli velmi dobrých výsledků: Struktura vedení 74,4 %, Strategický rámec 83,3 %, Dospělí ve skautingu 86,1 %, Alokace prostředků a finanční kontrola 81,8 % a Program pro mládež 90,5 %.
Více informací o GSATV případě zájmu o podrobnější informace jsou na webu WOSM dostupné informace týkající se GSAT včetně samotného znění tohoto standardu (v angličtině): http://bit.ly/CertifikaceGSAT.