Najít kamarády
zažít dobrodružství

Každý týden nový příběh? Skautky a skauti za 2,5 roku nahráli přes 200 vyprávění pamětníků.

31. 10. 2013 Vše

V rámci projektu Skautské století pořídili skautští dobrovolníci a dobrovolnice již více než 200 nahrávek životních osudů pamětníků – skautek a skautů perzekuovaných za nacistického i komunistického režimu. Od dubna 2011, kdy byl projekt odstartován, v internetové „knihovně“ každý týden přibyly 1 nebo 2 nové příběhy. Vytyčené cíle, jako je setkávání příslušníků mladší a starší generace, jejich vzájemné porozumění a uchování vzpomínek a příběhů, se tedy daří naplňovat nad očekávání dobře.

V rámci projektu Skautské století pořídili skautští dobrovolníci a dobrovolnice již více než 200 nahrávek životních osudů pamětníků – skautek a skautů perzekuovaných za nacistického i komunistického režimu. Od dubna 2011, kdy byl projekt odstartován, v internetové „knihovně“ každý týden přibyly 1 nebo 2 nové příběhy. Vytyčené cíle, jako je setkávání příslušníků mladší a starší generace, jejich vzájemné porozumění a uchování vzpomínek a příběhů, se tedy daří naplňovat nad očekávání dobře.

Projekt Skautské století odstartoval v dubnu roku 2011. Od té doby se na stránkách www.skautskestoleti.cz objevilo více než 200 příběhů, na dalších se pracuje. Vzniká tak digitální archiv skautské orální historie. Cílem však není pouze uchovat pro další generace osobní svědectví o skautingu na našem území, získaný materiál je postupně zapojován do skautského programu a umožňuje nabídnout dětem a dospívajícím kontakt s historií trochu jinak, než jak jej znají například z hodin dějepisu.

„Když jsme s projektem Skautské století začínali, byli jsme optimisté, ale nevěděli jsme, co se stane. Projekt zaujal, nahrávky pamětnických příběhů vznikají, pokračujeme dále.  Naší hlavní ambicí zůstává, aby se mladí lidé potkávali se starými, poslechli si jejich často fascinující vyprávění a uvědomili si, jaká může před člověka život postavit dilemata. Nechceme dávat mladým lidem výklad historie, ale možnost si ji v jistém smyslu skrze vyprávění prožít,“ přibližuje cíle projektu jeho koordinátor Miloš Říha.

Na internetových stránkách projektu lze najít příběhy především z dob zákazů skautské činnosti. Například, jak hoši z Foglarova oddílu – Pražské Dvojky vynášeli z kluboven zapečetěných gestapem oddílové kroniky. Mezi nahranými pamětníky najdeme laureáty nejvyššího státního vyznamenání TGM Leopolda Färbera a Mons. Karla Fořta, spisovatele Jiřího Stránského, literárního vědce Jaroslava Meda, bývalého prezidenta Václava Havla a mnoho dalších.

Projekt funguje v úzké spolupráci s www.pametnaroda.cz. Hlavními partnery projektu jsou Český Rozhlas, sdružení Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů.

 

Více informací najdete na www.skautskestoleti.cz  nebo získáte na skautskestoleti@skaut.cz.

 

Anna Skuhravá, tisková mluvčí, GSM 732 819 563, anna.skuhrava@junak.cz                                                          

Miloš Říha, vedoucí projektu, GSM 721 436 404, milos.riha@junak.cz

 

Ke stažení

tz_skautske_stoleti