Najít kamarády
zažít dobrodružství

Mezináboženské skautské setkání: skauti z Tunisu nebránili židovským skautům v účasti

22. 11. 2018 Vše

Židovský tiskový a informační servis (ŽTIS) přinesl v uplynulých dnech zprávu, že židovským skautům byla znemožněna účast na nedávném mezináboženském skautském setkání (Konferenci ambasadorů mezináboženského dialogu) v Tunisu. ŽTIS píše, že židovským skautům z Francie zabránili ve vstupu na konferenci samotní organizátoři – tedy tuniská národní skautská organizace a zastřešující mezinárodní organizace skautů muslimského vyznání. To je ale v přímém rozporu mimo jiné s tvrzením samotných poškozených židovských skautů. Tuniští skauti se podřídili rozhodnutí tamní soudní autority. To samozřejmě nic nemění na nepřijatelnosti této situace, vina ale nejde za tuniskými (ani jinými) skauty.

Mezináboženské skautské setkání: skauti z Tunisu nebránili židovským skautům v účasti

Foto: Les Scouts Tunisiens

 

Věnovali jsme proto čas rešerši dostupných informací, z nich vyplývá, že:

  • Konference vyvolala pozornost různých zájmových a náboženských skupin, které měly za to, že někteří její účastníci budou z Izraele. Tunis ale neudržuje s Izraelem diplomatické vztahy a tuniské organizace mají zakázáno navazovat a udržovat vztahy s izraelskými občany nebo organizacemi.
  • Účastníci, o které se jednalo, Francouzi Ruth Ouazana a Alain Silberstein, jsou členy Mezinárodního fóra židovských skautů a francouzské Organizace skautů a skautek – Izraelitů. V arabštině neexistuje rozdíl mezi Izraelcem a Izraelitou.
  • Mezinárodní fórum židovských skautů (IFJS) mělo dříve kanceláře v Izraeli a tato informace se stala součástí kampaně proti účasti obou skautů na konferenci.
  • Domnělá účast občanů Izraele, popř. izraelských organizací, vyvolala protesty a podněty tuniskému soudu a soud posléze, těsně před začátkem konference, rozhodl, že se Ruth Ouazana ani Alain Silberstein setkání konference nesmí účastnit a musí opustit Tunis.
  • Jako důkaz u soudu posloužila fotka izraelských kanceláří IFJS a informace, že Ruth pobývala nějakou dobu v Izraeli.
  • Pokud by tuniští skauti účast zástupcům Mezinárodního fóra židovských skautů či izraelským občanům umožnili, stali by se podle rozsudku spoluviníky a její představitelé by mohli být souzeni.
  • Ruth Ouazana a Alain Silberstein ze země odcestovali, účast na protest zrušila celá francouzská delegace a tuniská národní skautská organizace se proti rozsudku odvolala.

Alain Silberstein z Mezinárodního fóra židovských skautů (IFJS) událost komentuje takto: “Ve skutečnosti je za tímto rozsudkem útok na tuniské skauty. Prosazují otevřenost a /mezináboženské/ soužití a to určitou část Tunisanů zneklidňuje. Soud také uvedl, že pokud se rozsudku nepodřídí, budou považováni za spoluviníky.”

“Ten zákaz propojuje antisemitismus a vyděračství. Pokud bych se konference zúčastnila, šéf tuniských skautů by podle rozsudku šel do vězení. Tuniští skauti nám opravdu pomohli a proti rozsudku se odvolávají,” doplňuje Ruth Ouazana, taktéž z Mezinárodního fóra židovských skautů (IFJS).

Craig Turpie, předseda Světového skautského výboru WOSM, Ahmad Al-Hendawi, generální tajemník Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Wahid Labidi, šéf tuniských skautů, ve společném prohlášení sdělili, že jsou extrémně zarmoucení, jelikož se jejich přátelé z Mezinárodního fóra židovských skautů nemohli vinou tuniských úřadů zúčastnit Fóra ambasadorů mezináboženského dialogu.

Také Zuhair Hussain Ghunaim, generální tajemník Mezinárodní unie muslimských skautů (IUMS), se Ruth i Alainovi omluvil, potvrdil, že na události nemá IUMS žádný podíl a že se podobná situace nebude na žádných budoucích akcích zaštítěných IUMS opakovat.

Junák – český skaut popisovanou situaci považuje za hanebnou a nepřijatelnou. K žádnému morálnímu pochybení na straně tuniských (či jiných) skautů ale nedošlo.

Zdroje informací: 

Times of Israel

Židovský tiskový a informační servis

Prohlášení Mezinárodního fóra židovských skautů

Prohlášení Mezinárodní unie muslimských skautů (IUMS)