Najít kamarády
zažít dobrodružství

Mezinárodní den dobrovolnictví

5. 12. 2012 Vše

Dnešní den, 5.prosinec, si v České republice asi většinou spojíme s čerty a anděly. Stojí však za naši pozornost i z jiných důvodů – je Mezinárodním dnem dobrovolnictví. V roce 1985 jím byl vyhlášen jako symbol poděkování dobrovolníkům a zároveň jako zdůraznění role dobrovolníků v rozvoji zdravé občanské společnosti. Poděkovat za práci všem skautům a skautkám samozřejmě nezapomněl jejich starosta Josef Výprachtický.

Mezinárodní den dobrovolnictví

Josef Výprachtický - starosta Junáka

Dnešní den, 5.prosinec, si v České republice asi většinou spojíme s čerty a anděly. Stojí však za naši pozornost i z jiných důvodů – je Mezinárodním dnem dobrovolnictví. V roce 1985 jím byl vyhlášen jako symbol poděkování dobrovolníkům a zároveň jako zdůraznění role dobrovolníků v rozvoji zdravé občanské společnosti. Poděkovat za práci všem skautům a skautkám samozřejmě nezapomněl jejich starosta Josef Výprachtický.


Skauting po celém světě stojí na úsilí dobrovolnic a dobrovolníků a ani u nás tomu není jinak. Tisíce vůdců – žen a mužů všeho věku – ve stovkách skautských středisek se soustavně snaží, aby z dalších generací chlapců a děvčat vyrostli lidé se smyslem pro spravedlnost, s aktivním přístupem k životu a s chutí podílet se na spoluutváření společnosti, v níž žijí.

Za obětavou a vytrvalou službu skautingu, která je stejně tak službou celé společnosti, Vám u příležitosti dnešního dne děkuji. Těm z Vás, kteří se staráte o ten nejpodnětnější a nejdobrodružnější program pro skauty a skautky malé i větší, těm z Vás, kteří pomáháte spravovat skautský majetek, těm z Vás, kteří pomáháte vychovávat další generace budoucích skautských vůdkyň a vůdců, těm z Vás, kteří zabezpečujete, aby se oddíloví vedoucí mohli plně věnovat programu a výchově mladých lidí.

Skautská služba není samozřejmost, je to dobrovolné rozhodnutí a velký závazek, stejně jako zdroj radosti. Nezapomínejme občas poděkovat všem kolem sebe, nejen těm, jejichž práce je vidět nejvíce. Třeba dnes, v Den dobrovolnictví, nebo kdykoli jindy.

Díky vám všem za to, co pro skautky a skauty kolem sebe děláte!


Se stiskem levice

Josef Výprachtický – José2

starosta Junáka