Najít kamarády
zažít dobrodružství

Rekordní milionový dar pro skauty – dar za Mauglího

16. 12. 2019 Vše

Jiří Kolominský, skautským jménem Mauglí, se narodil 16. prosince 1925 v Praze. Právě dnes by oslavil 94. narozeniny. A díky daru od jeho sestry učiněného ve jménu Mauglího památky se děčínským skautům přiblíží sen o nové klubovně. Ponese Mauglího jméno.

V červnu přišel do Skautské nadace Jaroslava Foglara mail s lakonickým sdělením: “Drazí skauti, dnes je výročí úmrtí mého strýčka, a tak jsme se s maminkou minulý týden rozhodly, že to oslavíme darem Vám. Maminka Vám tedy nechala převést ze svého konta 1,000,000 kr. na památku svého bratra, Dr. Jiřího Kolominského / bratra Mauglí, který zemřel 18.6.1986 v Bad Oyenhausen v Německu.”

„Nechtělo se nám nejdříve uvěřit, ale milion na kontě skutečně byl. A tak začalo naše poznávání laskavé dárkyně, paní Lángové, a jejího bratra Mauglího,“ popisuje Pavel Trantina ze Skautské nadace.

Převážná část daru bude použita na nákup nové klubovny střediska Sojčáci Děčín. Děčínští skauti a skautky získají novou “Základnu Mauglí” s klubovnami. Polovinu kupní ceny dostávají přímo, druhou polovinu se snaží získat na darech. Skautská nadace Jaroslava Foglara jim každý přijatý dar zdvojnásobí. Podpořit je můžete i vy – na http://bit.ly/PodpořitSojčáky. Děkujeme!

A kdo vlastně byl Jiří Kolominský – Mauglí? 

Kromě svého civilního povolání lékaře to byl především skaut, jeden z čelních představitelů exilové skautské organizace.

Se skautingem se seznámil na Slovensku, kam se se rodiči přestěhoval v sedmi letech. V roce 1936 se stal vlčetem – odsud si odnesl své skautské jméno a nadšení pro skautskou myšlenku. Válečná léta veškerou skautskou činnost znemožnila: zatímco v Čechách a na Moravě byl skauting rozpuštěn, na Slovensku zastavily oddíly činnost dobrovolně, aby nebyly přičleněny násilím k fašistickým Hlinkovým gardám. Ihned po skončení války se už ale Mauglí připravuje jakožto sborový tajemník na I. Skautský sněm v Žilině, kde se zakládal Slovenský Junák.

Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze, koncem roku 1968 pak odešel s rodinou do Západního Německa a usadil se jako lázeňský lékař v Bad Oyenhausenu.

V roce 1973 stál opět, už potřetí ve svém životě, u kolébky obnoveného skautingu, tentokrát exilového. V roce 1975 vede již oddíl exilových skautů na 14. jamboree v norském Lillenhammmeru. Po rozpuštění skautské organizace v Československu má tak v Norsku první příležitost rozvinout československou vlajku. Bratr Mauglí organizuje později i naši účast na dalším světovém jamboree v Kanadě, kromě toho založil a vedl oddíl Německo-sever, stal se členem Evropské rady a v roce 1984 byl zvolen evropským náčelníkem Českého a slovenského exilového skautingu. Zemřel 18. června 1986 v Bad Oyenhausenu na následky těžké srdeční choroby.

 

Děkujeme za velkorysý dar! 

 

Zdroje:

Kusý, Jaroslav, říjen 1986. „Buď připraven“ byl jeho životní postoj. Demokracie v exilu

Seidlová Dana (Pirátka). Zrcadlo mé duše.

Cipa, Mudr. Jiří Kolominský – Maugli