Najít kamarády
zažít dobrodružství

MiQuik – skautský Mikulášský seminář

1. 12. 2011 Vše

Proměny hodnot společnosti za uplynulých 100 let a možnosti jejich ovlivňování prostřednictvím skautingu – to je základním tématem skautského víkendu. Přednášky zajímavých osobností tvoří základní část programu jubilejního dvacátého ročníku „Mikulášského víkendu“. Dny plné literatury, výtvarného umění, tance, divadla a filmu si od 2. do 4. 12. v Praze užije 800 skautů a skautek starších 15 let. 

Proměny hodnot společnosti za uplynulých 100 let a možnosti jejich ovlivňování prostřednictvím skautingu – to je základním tématem skautského víkendu. Přednášky zajímavých osobností tvoří základní část programu jubilejního dvacátého ročníku „Mikulášského víkendu“. Dny plné literatury, výtvarného umění, tance, divadla a filmu si od 2. do 4. 12. v Praze užije 800 skautů a skautek starších 15 let. 

Ze všech koutů Česka dorazí do hlavního města na osm set skautů a skautek starších patnácti let, aby si užili tři předvánoční dny plné různorodého programu. V pátek jim svůj pohled na vlastenectví, skauting a jeho roli v životě jedince představí vzácný host – spisovatel, scénárista, překladatel, prezident českého Centra mezinárodního PEN klubu a skaut Jiří Stránský.

Díky skautství v krvi jsem oba své kriminály a především vyšetřovací vazby v padesátých letech přežil mnohem líp než ti, co skauty nebyli. Taková tři orlí péra jsem skládal každou chvíli. A o samotu jsem vůbec nemusel usilovat, mnohdy jsem nikoho neviděl třeba měsíc. Taky bylo dobré mít v krvi, že skaut je dobré mysli. S pravdomluvností to bylo horší – právě tu jsem v sobě musel zamknout. Odemknutí bylo pak o to krásnější,“ vzpomíná Stránský.

Tradiční Mikulášský seminář, tedy cyklus přednášek, bude probíhat v sobotu od 9 do 16 hodin na Právnické fakultě UK. Během pestrého programu přednášející například představí skauting jako dobrou profesní kvalifikaci, dotknou se jeho mezinárodní dimenze či se společně s účastníky zamyslí nad jeho budoucností. Zabrousí taktéž do oblasti dobrovolnictví nebo přiblíží příběh výstavby školy v Kambodži a budování skautského vzdělávacího střediska mimoškolní ekologické výchovy Kaprálův mlýn.

Mezi přednášejícími najdeme jako každý rok významné osobnosti a odborníky. Letos promluví např. pedagožka a psycholožka Soňa Hermochová, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, poslanec Parlamentu Jan Farský, lingvista a bývalý ministr školství Petr Piťha, ředitel občanského sdružení Post Bellum Mikuláš Kroupa a mnoho dalších.

Mimo to účastníky čeká například vyhlášení soutěže tvořivosti, sobotní taneční večer pro všechny, kdo si budou chtít odpočinout od vážných témat či Filmová neděle, kde bude představeno 6 především dokumentárních filmů se skautskou tematickou.