Najít kamarády
zažít dobrodružství

Nechte si od skautů umýt sklo – pomůžete v boji s leukémií

16. 6. 2013 Vše

O víkendu 14.-16. června řidiči na dvaapadesáti čerpacích stanicích po celé České republice narazí na skauty v, „krvavě“ rudých tričkách. Uskuteční se totiž již 16.  ročník tradiční sbírky Společně proti leukémii! Skauti a skautky budou projíždějícím autům umývat okna. Řidiči jim na oplátku mohou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky. Výtěžek ze sbírky poputuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, kam za dobu konání sbírky skauti a skautky přispěli částkou 7.746.835,- korun.

O víkendu 14.-16. června řidiči na dvaapadesáti čerpacích stanicích po celé České republice narazí na skauty v, „krvavě“ rudých tričkách. Uskuteční se totiž již 16.  ročník tradiční sbírky Společně proti leukémii! Skauti a skautky budou projíždějícím autům umývat okna. Řidiči jim na oplátku mohou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky. Výtěžek ze sbírky poputuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, kam za dobu konání sbírky skauti a skautky přispěli částkou 7.746.835,- korun.

Projekt je jedinečný, protože oslovuje širokou veřejnost a vysvětluje důležitost dobrovolníků pro darování kostní dřeně. Zatímco samotnou transplantaci platí zdravotní pojišťovny, vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců kostní dřeně – je hrazeno pouze prostředky, které se podaří Nadaci získat od dárců a sponzorů.

„Cílem sbírky Společně proti leukémii! je tedy oslovení lidí, kteří jsou ochotni se zapsat do Registru dárců kostní dřeně a zároveň získání finančních prostředků na jeho existenci,“ popsal sbírku její celostátní koordinátor Miroslav Martinek. Kromě toho skauti-sbírkaři informují o leukémii a dalších nemocech krvetvorby.

A protože celá sbírka souvisí s krví, budou „krvaví“ i sami skauti – na benzínkách je poznáte podle triček, která barvou připomínají krev.

„Transplantace kostní dřeně úzce souvisejí právě s touto tekutinou, rozhodli jsme se proto na její význam poukázat i zvolenou barvou triček,“ objasnil koordinátor.

Dříve byla společná sbírka Junáka – svazu skautů a skautek a Nadace pro transplantace kostní dřeně známá pod jménem Kapka – Společně proti leukémii. Pro rok 2013 však organizátoři nachystali několik změn. A tak letos sbírka změnila nejen jméno, ale částečně i formu. Kromě tradičních benzínkových sbírek se uskuteční i další projekty, které vymyslí sami skauti.

„Alternativní projekty dávají skupinám skautů a skautek příležitost přijít s vlastním nápadem a iniciativou. Mají tak jedinečnou možnost uspořádat podle svého uvážení akci, jejíž výtěžek věnují na konto sbírky. Fantazii organizátoři meze neklademe. Jako inspiraci navrhujeme například ples, soutěž, závod, divadelní představení či módní přehlídku,“ dodal Martinek.

Lucie Kolischová, GSM: 733 161 207