Najít kamarády
zažít dobrodružství

Nejvyšší skautské vyznamenání, Řád Stříbrného vlka, obdržel Jiří Zajíc – Edy

3. 12. 2019 Vše

V den 30. výročí od obnovy svobodného skautingu se stal Jiří Zajíc – Edy držitelem nejvyššího skautského vyznamenání – Řádu stříbrného vka. 

Nejvyšší skautské vyznamenání, Řád Stříbrného vlka, obdržel Jiří Zajíc – Edy

Foto: David Růžička

Jiří Zajíc – Edy (*1951) se skautem stal při krátké obnově v letech 1968-1970. Po nástupu normalizace svůj oddíl ukryl pod odbor turistiky TJ Sokol Praha Krč, kde pokračoval ve výchově ke skautským hodnotám. Za dvě desítky let (1970 – 1989) prošlo Edyho krčskými oddíly mnoho set dětí a mladých lidí.
Hned v roce 1989 se Edy přihlásil k obnovujícímu se Junáku, do nějž transformoval krčské turistické oddíly. Záhy tak vzniklo dodnes nejpočetnější skautské středisko – 7. středisko Blaník v Praze.

Vedle práce ve středisku Edy nabídl své síly obnovující se organizaci, zabýval se duchovní výchovou, komunikací s veřejností nebo tvorbou nového skautského programu. Byl také jedním ze zakladatelů Instruktorské lesní školy a vůdcovského lesního kurzu Gemini, kde spoluvytvářel koncepci instruktorského vzdělávání – koncepci, na nichž staví všechny dnes aktivně působící Instruktorské školy.

Jiří Zajíc je také autorem myšlenky a současné formulace prvního principu skautingu a současného znění skautského slibu, rezonující s myšlenkou Václava Havla. Věrnost pozitivním a člověka přesahujícím hodnotám, v jiných zemích nejčastěji formulovanou jako věrnost Bohu, pojmenoval jako věrnost Nejvyšší Pravdě a Lásce. Pro přijetí takového znění slibu a stanov dokázal br. Edy ve velmi obtížné situaci na valném sněmu celé organizace získat podporu a všech myšlenkových proudů českých skautů. Stejně tak pro myšlenku získal biskupa Fr. Lobkowitze, který vyjednal přijetí Junáka do WOSM – Světové organizace skautského hnutí. Důraz na duchovní princip skautingu nebyl tradičně v českém skautingu příliš silný, světová organizace jej ale jako nedílnou součást podstaty skautingu od svých členských organizací vyžadovala.

 

Držitelé Řádu Stříbrného vlka a náčelník Junáka – českého skauta, Marek Baláš – Čiča. Foto: David Růžička

V mimoskautských kruzích bývá bratr Jiří řazen mezi přední křesťanské intelektuály, publicisty, pedagogy.  Osm let byl například členem Rady české televize, v letech 1993 až 1997 byl jejím místopředsedou. Také založil a vedl Redakci náboženského života v Českém rozhlase, a dvanáct let zde působil jako redaktor.

Byl významným podporovatelem spolupráce mezi výchovnými organizacemi mládeže. S pověřením Junáka byl jedním z iniciátorů vzniku České rady dětí a mládeže, a po ustavení ČRDM byl čtyři roky jejím prvním ředitelem (2001–2005).  V letech 2008-2012 působil v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT a později se v této instituci podílel na resuscitaci Oddělení neformálního vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v NNO a školských zařízeních.

Jiří Zajíc – Edy patří k nemnoha osobnostem, které svou činovnickou službu na celonárodní úrovni koná nepřetržitě po celou dobu od obnovy organizace dodnes.

Držitelů Řádu Stříbrného vlka může být současně pouze dvanáct. Ženským ekvivalentem tohoto vyznamenání je Řád Stříbrného trojlístku.