Myslete ve své závěti na skauty, pomůžete jim růst. Skauti oslovují bývalé členy i veřejnost

13. 9. 2017

Junák – český skaut vyzval spolu se Skautskou nadací Jaroslava Foglara své bývalé členy i ostatní lidi dobré vůle, aby při psaní závěti mysleli na současné i budoucí skautské generace. Skauti zveřejnili dárcovský web www.skautskyodkaz.cz a telefonní číslo 277 000 111, kam mohou zavolat ti, kteří chtějí českému skautskému hnutí pomoci. Výzva je skautskou odpovědí na letošní Mezinárodní den závětí (13.9.).

Člověk žije tak dlouho, jak dlouho přetrvá vzpomínka na jeho dobrotu. Odkazem části našeho jmění potřebným vykonáme dobrý skutek za našeho života, a prodloužíme i vzpomínku na nás, až náš život skončí. Náš pozemský život se tak prodlouží!,“ říká k tématu skautka a patronka projektu prof. Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd.

Nejznámějším skautským zůstavitelem je u nás spisovatel a celoživotní skautský vedoucí Jaroslav Foglar – Jestřáb, který skautům odkázal celý svůj majetek, vysokou finanční částku, nemovitost a autorská práva ke svému dílu. Byt Jaroslava Foglara byl nedávno zpřístupněn veřejnosti. Důležité jsou také odkazy, z nichž vyrostlo mezinárodně oceňované skautské středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn u Brna nebo se rozšířila základna Orlovy na Vysočině, kde se před 105 lety konal první skautský tábor v Čechách.

Skauting patří mezi finančně nejpřístupnější formy volnočasových aktivit pro děti a mládež, od členů vybírá organizace jen nevelké příspěvky. Na svůj rozvoj tedy musí hledat zdroje jinde. Skautů a skautek u nás zároveň neustále přibývá, za posledních 11 let vzrostla členská základna o 40 procent, na současných 58 tisíc. „Dostatek vhodných kluboven pro celoroční činnost a tábořišť pro letní tábory je přitom pro další rozšiřování skautingu zásadní,” připomíná Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Příjmy ze závětí distribuujeme prostřednictvím grantových programů skautským oddílům v celé republice na opravy a výstavbu kluboven nebo nákupy tábořišť, případně plníme jiná přání dárců a zůstavitelů,” uvádí k využití darů Tomáš Šídlo, předseda správní rady Skautské nadace, která má odkazy ve prospěch skautského hnutí na starosti. 

Odkázat malou část svého majetku skautům má ve světě větší tradici, než u nás, běžné je například ve Spojených státech nebo v Británii. Státy často osvobozují dary ze závěti na dobročinné účely od daně, v České republice je tomu také tak. 

Foto: Pracovna Jaroslava Foglara, Skautská nadace Jaroslava Foglara. 

Je důležité být součástí týmu. Rozhovor s Petrem Mikešem, skautem a soudcem Nejvyššího správního soudu

12. 09. 2017 - JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (*1978) je vedoucí královéhradeckého skautského střediska K. Šimka a i přes léta strávená ve skautu je začínajícím vodákem. Naopak jako právník udělal ...

pokračování

Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl! Nejlépe v září

28. 08. 2017 - Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v bezpečném prostředí? ...

pokračování

Přidejte se ke skautům

Najděte si klubovnu blízko vašeho bydliště

mapa

Skautských oddílů je něco přes 200 po celé republice a většinu z nich najdete na této mapě, spolu s informací o tom, v jaké časy se pravidelně scházejí a kontaktu na vedoucího. Můžete si je filtrovat podle věku nebo dalších kritérií...

Vyhledat

Pro skautyEnglish