Najít kamarády
zažít dobrodružství

Nová publikace věnující se uprchlictví a migraci připravuje skautské vedoucí i pedagogy na diskuzi o kontroverzních tématech

18. 4. 2016 Vše

Praha 18. dubna 2016 – Junák – českých skaut a organizace NaZemi společně vydali metodickou příručku Lidé v pohybu jako pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s dětmi či mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace. Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů i odkazy na jiné již existující metodiky. Ukazuje také cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně, např.

Praha 18. dubna 2016 – Junák – českých skaut a organizace NaZemi společně vydali metodickou příručku Lidé v pohybu jako pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s dětmi či mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace. Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů i odkazy na jiné již existující metodiky. Ukazuje také cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně, např. jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.

Na téměř 130 stranách vzdělavatelé najdou vedle informačních a metodických pasáží i několik ukázkových aktivit. Další si mohou stáhnout z webových stránek www.lidevpohybu.eu. Vybírat si mohou také z různých oblastí vzdělávacích cílů, kterým se chtějí s dětmi a mladými lidmi věnovat. Lze se zaměřit na podporu myšlení v souvislostech, kritické myšlení a práci s mediálními sděleními či rozvoj empatie apod. Aktivity jsou rozděleny podle věkových kategorií, nejvíce je jich pro náctileté, ale připraveny jsou i aktivity pro děti od osmi let. Na webu www.lidevpohybu.eu lze stáhnout i celou publikaci nebo si objednat její tištěnou verzi.

Například v aktivitě s názvem „Přijmeme, či nepřijmeme?“ účastníci v rolích obyvatel smyšlené vesnice řeší, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců. Ta je žádá o přijetí, protože v jejich domovině vyschl zdroj vody. Aktivita s prvky dramatické výchovy učí hledat řešení, které by zohledňovalo rozdílné potřeby lidí místních i nově příchozích. V aktivitě „Hoax má krátké nohy“ se zase mladí lidé učí ověřovat informace z internetu a program „Kdo utíká z Konga?“ nabízí zamyšlení nad dopady ozbrojených konfliktů.

„Smyslem příručky je podpořit skautské vedoucí i další vzdělavatele v práci s tématy, která nenabízejí jednoduchá řešení. Jedná se o témata, u nichž vstupují do hry různé hodnoty, pohledy a potenciálně silné emoce, a o kterých se někdy mají obavu bavit i s kamarády, protože se bojí konfliktu,“ uvádí jedna z autorek publikace Eva Malířová z organizace NaZemi.

Eva Měřínská, náčelní Junáka – českého skauta k důvodům, proč se skauti rozhodli tuto publikaci vydat, řekla: „Považujeme za důležité vnášet hodnoty skautského slibu a zákona do debat a aktivit nejen ve skautských oddílech, ale i mimo ně. Chceme vést mladé lidi k porozumění propojenosti světa, vzájemnému respektu, konstruktivnímu a nenásilnému řešení konfliktů. Skauting má mladého člověka formovat tak, aby dokázal přijímat výzvy, které se ve společnosti objevují, a uměl na ně reagovat v souladu se skautskými ideály.“

Publikaci v těchto dnech dostává do svých schránek na 1 400 skautských vedoucích. Junák – český skaut a organizace NaZemi ji vydali v rámci společného projektu Skauti na Zemi. Autory a autorkami z NaZemi jsou Eva Malířová, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová a spoluautor s pseudonymem Džestr. Na jejím vypracování se však podílelo dalších přibližně 50 lidí, většina přímo z řad skautských vedoucích.

Kontakty:

Gabriela Štěpánková – NaZemi, tisková mluvčí, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel. +420 776 226 691

Jitka Taussiková – Junák – český skaut, tisková mluvčí, jitka.taussikova@skaut.cz, tel. +420 604 867 970

Eva Malířová – NaZemi, jedna z autorek publikace, eva.malirova@nazemi.cz, tel. +420 774 437 377

Doplňující informace:

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudých pěstitelů a řemeslníků ze zemí globálního Jihu. www.nazemi.cz

Junák – český skaut je s více než 55 tisíci členů největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. www.skaut.cz

NaZemi a Junák – český skaut společně v Česku uskutečňují projekt Skauti na Zemi. Jeho cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás. Na projektu se podílí skautské a neziskové vzdělávací organizace z Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Británie i Německa – dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. www.skautinazemi.cz