Prezident země je vzorem pro mladé lidi

8. 1. 2018

Vzkaz náčelníků a starosty k prezidentské volbě.

Jsou před námi prezidentské volby. Česko žije debatami o tom, který kandidát je nejlepší volbou, i jednotliví skauti a skautky (a nejen ti s volebním právem) mají své favority. Skautská organizace stojí zcela mimo politický boj. Bylo to tak vždy a je tomu tak i dnes.

Nemáme proto doporučení, koho volit, ale to neznamená, že na budoucího prezidenta nemáme klást nároky. To dělat máme a budeme.

Prezident republiky je zásadní institucí demokratické země. Tím spíše země, která se ještě zcela nevypořádala s dědictvím několika desetiletí komunistického marasmu a znásilňování morálky, země, která pevné demokratické instituce bytostně potřebuje. Očekáváme od prezidenta, že bude vyvíjet úsilí směřující k posilování právního státu. Očekáváme od něj, že bude veškerým svým jednáním vzorem pro mladé lidi. Úřad prezidenta s sebou nese, kromě faktického, i velký symbolický význam. Veřejnost prezidentovi naslouchá, jeho slova a myšlenky jsou právem vystaveny mimořádnému zájmu médií, nemalou měrou spoluutvářejí náladu ve společnosti, mohou dodávat odvahy a odhodlání. Takového prezidenta si přejeme pro mladé lidi této země.

Skautské hnutí stojí po celém světě na ideálech pravdy, odpovědnosti za sebe, druhé i svět kolem, na spolupráci, vstřícnosti, na snaze o přispění k utváření lepšího světa. Skautský zákon, v němž se zrcadlí myšlenky skautské výchovy, může sloužit jako vodítko nejen v osobním životě každého z nás, ale i při rozhodnutích se společenským dopadem. Takovým rozhodnutím bezpochyby je i prezidentská volba.

Milé skautky, milí skauti, milí přátelé a podporovatelé skautingu, využijme v nadcházejících volbách svého hlasu, přistupme k volbě aktivně, vyzvěme k účasti ve volbách své blízké. Mysleme na mladé lidi této země a vyberme tak, abychom na prezidenta mohli být hrdí.

S úctou a nadějí,

Eva Měřínská – náčelní
Marek Baláš – náčelník
Josef Výprachtický – starosta

Skautky a skauti přivezou i letos plamínek Betlémského světla

13. 12. 2017 - V sobotu 16. prosince 2017 si vánoční plamínek přeberou ve Vídni skautské delegace z celé Evropy, o den později, v neděli 17. prosince, se pak „rozjede“ vlaky po Česku. ...

pokračování

Co děláte jen #zadobrypocit? Inspirujte 5. prosince druhé, je Mezinárodní den dobrovolnictví!

04. 12. 2017 - Mezinárodní den dobrovolnictví se slaví 5. prosince, a to už od roku 1985, kdy byl tento den vybrán Organizací spojených národů. V Česku se toho zatím mnoho neděje, ale to ...

pokračování

Přidejte se ke skautům

Najděte si klubovnu blízko vašeho bydliště

mapa

Skautských oddílů je něco přes 200 po celé republice a většinu z nich najdete na této mapě, spolu s informací o tom, v jaké časy se pravidelně scházejí a kontaktu na vedoucího. Můžete si je filtrovat podle věku nebo dalších kritérií...

Vyhledat

Pro skautyEnglish