Skauti šíří svou energii, zvou domácnosti i firmy do společné sítě odběratelů elektřiny a plynu

23. 11. 2017

Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 5 900 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí. Šetří jim náklady a přispívá na skauting.

„Junák – český skaut je stále rostoucí organizace s téměř 60 000 členy. Sílu tak široké členské základny jsme se rozhodli využít a vytvořili jsme projekt Skautská energie, který přináší zapojeným významné finanční úspory na platbách za elektřinu a plyn a zároveň finančně podporuje činnost skautských oddílů,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké organizace ve vyjednávání s dodavateli. Skauti každý rok soutěží ceny energií a vybírají pro Skautskou energii tu nejlepší nabídku. Pro kalendářní rok 2018 je dodavatelem společnost Centropol. Od té Junák – český skaut také dostává 25 Kč za každou odebranou megawatthodinu na podporu skautské činnosti. Jak potvrzují cenové srovnavače, v rámci běžně dostupné nabídky přináší Skautská energie výrazně nízké ceny.

Skautskou službu pro výhodné ceny elektřiny a plynu mohou využít skauti a skautky a jejich rodiče, příbuzní, kamarádi i známí. Je k dispozici pro  domácnosti i firmy nebo organizace.
„Naše síť je postavena na osobním doporučení, zájemce z neskautských řad tedy musí znát někoho, kdo je aktivním či bývalým členem skautu, a na webu www.skautskaenergie.cz požádá o pozvánku,” dodává Slavík.
Dětí a mladých lidí ve skautských oddílech již mnoho let vytrvale přibývá. Skauting má výborné jméno ve společnosti, zájem o něj roste, v mnoha místech ale naráží na naplněné kapacity skautských kluboven. Finanční prostředky plynoucí ze Skautské energie podporují právě další rozvoj a růst skautingu.  

Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Terra Group Investment, a.s., přechod na Skautskou energii je snadný a pohodlný.

Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Kontakt pro média: Tomáš Slavík, koordinátor projektu Skautská energie | tel.777 663 531 | mail tomas.slavik@skaut.cz

 


Mít v klubovně celý svět: jamboree na internetu a radiových vlnách

02. 11. 2017 - Třetí říjnový víkend patří již desítky let největší mezinárodní skautské akci na světě - JOTA/JOTI, Jamboree on the Air/Jamboree on the Internet. Nejsou k ní potřeba ani ...

pokračování

V Mostě budou zpívat, hrát a tvořit nejmladší skauti a skautky z celé republiky

27. 10. 2017 - O víkendu 3. – 5. 11. 2017 se v Mostě koná "Umělecká šestka" - celostátní akce zaměřená na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření. Hodnotit se ...

pokračování

Přidejte se ke skautům

Najděte si klubovnu blízko vašeho bydliště

mapa

Skautských oddílů je něco přes 200 po celé republice a většinu z nich najdete na této mapě, spolu s informací o tom, v jaké časy se pravidelně scházejí a kontaktu na vedoucího. Můžete si je filtrovat podle věku nebo dalších kritérií...

Vyhledat

Pro skautyEnglish