Najít kamarády
zažít dobrodružství

Oprava dětských hřišť, čištění řeky a lesa, odpoledne pro seniory, divadelní představení či koncert. Česko čekají dva týdny skautských dobrých skutků

13. 4. 2016 Vše

15. dubna – 1. května se skautky a skauti zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2016. Skautské oddíly zorganizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti.

Oprava dětských hřišť, čištění řeky a lesa, odpoledne pro seniory, divadelní představení či koncert. Česko čekají dva týdny skautských dobrých skutků

15. dubna – 1. května se skautky a skauti zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2016. Skautské oddíly zorganizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti. Ukazují, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.

Kluci a holky ve skautských oddílech si aktivity z různých oblastí – sociální, zdravotní, vzdělávací, ochrany přírody i jiných sami vymýšlejí, plánují i uskutečňují – podle věku, vlastních možností a potřeb okolí. Někde se jejich činnost zaměří na výrobu a obnovu prolézaček na dětských hřištích, jinde například na čištění břehů řek, úklid lesa i výsadbu nových stromů, obnovu naučných stezek a laviček či uspořádání koncertu nebo divadla pro seniory a nemocné děti. Během svých projektů oddíly také navazují spolupráci s místními institucemi – mimo jiné s městskými úřady, dětskými domovy, správou lesů či domovy důchodců.

„Rozhodli jsme se postavit s družinou lávku přes místní potok. Dříve tu stála, ale voda ji odnesla a nyní si všichni stěžují, že není možnost, jak se rozumně přes potok dostat,“ uvádí Stanislav Juračka, skautský vedoucí ze střediska Bílý štít z Nového Města na Moravě.

Služba společnosti je se skautingem nedílně spojena a alespoň jeden dobrý skutek denně je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není překvapením, že i podle loňského průzkumu veřejného mínění uskutečněného společností Ipsos je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting učí člověka pomáhat druhým.

Odpovědnost vůči druhým lidem a životnímu prostředí je jedním z principů, na kterém stojí skautské hnutí na celém světě. I skauti a skautky v Česku tento princip denně naplňují. Skautským dobrým skutkem 2016 dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Zpráva z průzkumu agentury Ipsos o vnímání skautingu veřejností (2015) ke stažení na:

http://bit.ly/PruzkumSkautIPSOS