Najít kamarády
zažít dobrodružství

Oprava dětských hřišť, čištění řeky a lesa, odpoledne pro seniory, divadelní představení či koncert. Česko čekají dva týdny skautských dobrých skutků

13. 4. 2016 Vše

15. dubna – 1. května se skautky a skauti napříč Českem zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2016. Skautské oddíly zorganizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti. Ukazují, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.

15. dubna – 1. května se skautky a skauti napříč Českem zapojí do celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2016. Skautské oddíly zorganizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti. Ukazují, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.

Kluci a holky ve skautských oddílech si aktivity z různých oblastí – sociální, zdravotní, vzdělávací, ochrany přírody i jiných sami vymýšlejí, plánují i uskutečňují – podle věku, vlastních možností a potřeb okolí. Někde se jejich činnost zaměří na výrobu a obnovu prolézaček na dětských hřištích, jinde například na čištění břehů řek, úklid lesa i výsadbu nových stromů, obnovu naučných stezek a laviček či uspořádání koncertu nebo divadla pro seniory a nemocné děti. Během svých projektů oddíly také navazují spolupráci s místními institucemi – mimo jiné s městskými úřady, dětskými domovy, správou lesů či domovy důchodců.

„Rozhodli jsme se postavit s družinou lávku přes místní potok. Dříve tu stála, ale voda ji odnesla a nyní si všichni stěžují, že není možnost, jak se rozumně přes potok dostat,“ uvádí Stanislav Juračka, skautský vedoucí ze střediska Bílý štít z Nového Města na Moravě.

Seznam jednotlivých místních aktivit s kontakty na jejich organizátory najdete níže na této stránce.

Služba společnosti je se skautingem nedílně spojena a alespoň jeden dobrý skutek denně je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není překvapením, že i podle loňského průzkumu veřejného mínění uskutečněného společností Ipsos je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting učí člověka pomáhat druhým.

Odpovědnost vůči druhým lidem a životnímu prostředí je jedním z principů, na kterém stojí skautské hnutí na celém světě. I skauti a skautky v Česku tento princip denně naplňují. Skautským dobrým skutkem 2016 dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Zpráva z průzkumu agentury Ipsos o vnímání skautingu veřejností (2015) ke stažení zde: 

http://bit.ly/PruzkumSkautIPSOS

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa

Více na http://www.skaut.cz

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

GSM 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz