Najít kamarády
zažít dobrodružství

Poslanci chystají povinné datové schránky, ty zbytečně a výrazně ztíží dobrovolnickou práci skautským vedoucím

5. 4. 2017 Vše

Dnes používá datovou schránku 19 ze 486 skautských středisek v Česku, necelá 4 procenta. Poslanci zvažují, že jim to nařídí povinně. A nejen jim.

Dnes používá datovou schránku 19 ze 486 skautských středisek v Česku, necelá 4 procenta. Poslanci zvažují, že jim to nařídí povinně. A nejen jim. Mít datovou schránku může být pro skautská střediska výhodou, zavedení povinnosti je pro skautské dobrovolníky ale naopak zásadní komplikací. Je povinnost ji pravidelně sledovat a včas reagovat na došlou poštu. Jak ale tuto situaci řešit, když jste s dětmi tři týdny na stanovém táboře, tedy často mimo signál a bez výpočetní techniky?

Kancelář ústředí Junáka – českého skauta, největší výchovné organizace pro děti a mládež v Česku, datovou schránku dlouhodobě a zdárně využívá. Ve stovkách skautských pobočných spolků však pracují pouze dobrovolníci, nikoliv zaměstnanci. Své úsilí věnují zajištění kvalitního programu pro desetitisíce holek a kluků ve skautských oddílech i tomu, aby splnili všechny zákonné požadavky. Nemají k dispozici administrativní zázemí nebo zaměstnance. Poslanci se jim nyní chystají přidat zátěž v podobě povinnosti zřízení datové schránky, kterou je ze zákona povinné sledovat, na došlou poštu okamžitě reagovat a povinně ji používat i v situacích, kdy to je pro dobrovolníky náročné. Skautští dobrovolní vedoucí ale nemají zaměstnance, kteří by datovou schránku pravidelně sledovali v době nepřítomnosti – například v době skautského tábora. Na malých vesnicích také například často nemají nikoho, kdo by jim s problematikou datové schránky a z ní vyplývajícím povinným podáváním elektronických daňových přiznání pomohl. „Stát by měl práci dobrovolníků, a nejen těch pracujících s dětmi a mládeží, podporovat, ne ji komplikovat zbytečnými plošnými nařízeními, která neberou v potaz dopady na tyto spolky, datová schránka by měla zůstat dobrovolnou,“ podotýká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Pošty chodí skautským střediskům od úřadů minimum a datová schránka většinou neslouží ani pro využití vůči místní samosprávě – skautská střediska nejen na malých obcích tedy často nemají důvod ji využívat; obce často ani jinou komunikaci nevyžadují elektronicky, naopak dotační žádosti často ani jinak než papírově nepřipouští.

Povinná datová schránka je součástí pozměňovacího návrhu k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, o kterém se má hlasovat v pátek 7. dubna. „Spousta našich členských organizací a jejich pobočných spolků datovou schránku nemá – a nemá ani nejmenší potřebu ji mít zřízenou a využívat ji. Jejich kontakt se státem či samosprávou je totiž minimální, a tak jej dokáží vyřešit osobní návštěvou, “ píše ve svém dopise poslancům Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, které je Junák – český skaut členem.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na téměř 58 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více o skautingu na www.skaut.cz

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Junák – český skaut

GSM: 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz