Najít kamarády
zažít dobrodružství

Poštu českých skautů připomíná seriál České televize i výstava

4. 9. 2018 Vše

Zásadní příspěvek skautů ke vzniku republiky – kurýrní službu zajišťovanou v říjnu a listopadu roku 1918 – připomíná letos na podzim nový seriál na dětském kanálu České televize. Dětem je určena i výstava Pošli to dál v Poštovním muzeu v Praze připravená Skautským institutem.

Poštu českých skautů připomíná seriál České televize i výstava

Autor: Skautský archiv

Před sto lety, na podzim roku 1918, se tehdejší starosta Junáka – českého skauta, Josef Rössler-Ořovský spolu se zakladatelem skautingu, A. B. Svojsíkem, stali iniciátory pomoci skautů vládě nově vznikající republiky.
„Svojsík svolal skauty 28. října 1918 pomocí inzerátu v odpoledních novinách. Na druhý den se v ulicích Prahy objevily stovky skautů a skautek, kteří se okamžitě zapojili do služby nově vznikající republice. Někteří vykonávali ve dne v noci strážní službu na strategických místech, mladší skautky šily kokardy pro důstojníky a policisty, starší pomáhaly jako úřednice, telefonistky nebo tlumočnice,”  popisuje vedoucí Skautského archivu, Roman Šantora.
Zhruba stovka skautů se pak zapojila do služby doručování zásilek. Na kole, pěšky i tramvají, ve dne i v noci, přenášeli důležité zprávy mezi členy Národního výboru a novými úřady. Psaní byla opatřena speciálním razítkem, podpisem kurýra a známkou, která byla v podstatě první čekoslovenskou známkou v poštovním styku a první známkou na světě se skautskou tematikou.

Divákům ČT Déčko přiblíží tuto bouřlivou dobu nový zábavně-vzdělávací seriál Skautská pošta 1918, jehož první díl má premiéru právě dnes. Jeho hlavní postavou je 116letý pradědeček, kterého hraje Pavel Zedníček. Jako dospívající skaut se do kurýrní služby zapojil a nyní o svých zážitcích, leckdy notně přibarvených, vypráví svým pravnoučatům. V každém dílu bude na diváky čekat setkání s jednou významnou historickou osobností: Karlem Kramářem, A. B. Svojsíkem, Emou Destinnovou, Jaroslavem Foglarem nebo Eduardem Štorchem. Animované sekvence seriálu zobrazující pradědečkův deník si vzala na starosti ilustrátorka Lucie Lomová. Na vývoji seriálu se podílel i Junák – český skaut prostřednictvím konzultací scénářů a zápůjček ze svého archivu.

TIP: Stáhněte si plakát a vyvěste si jej třeba v klubovně! Klikněte na obrázek nebo přímo zde.

Tématu Pošty českých skautů se věnuje i výstava Pošli to dál probíhající v Poštovním muzeu v Praze. Kromě kurýrní služby přibližuje i další způsoby, kterými skauti za sto let republiky pomohli své zemi. Je unikátně koncipována jako prostor, jímž má postupovat skupinka dětí, která se nakonec společně dohodne na nějakém závazku pomoci okolí. Výstava běží až do 28. října 2018.
V polovině září ji doplní i městská hra pro rodiny s dětmi, která účastníky zavede na místa spojená se skautskou poštou. Více informací brzy na https://www.skautskyinstitut.cz/republika/.

 

Kontakt:
Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

 

Pošta českých skautů
Pro kurýrní službu fungovaly tři sběrny (např. Obecní dům nebo Harrachův palác) a šest stanovišť (např. Střelecký ostrov, Pražský hrad, Sněmovna). Skauti se ve sběrnách střídali po šestihodinových směnách. Skauti službu vykonávali až do 25. listopadu 1918. Obnovena pak byla na jeden den, 21. prosince 1918, kdy se do vlasti vrátil z exilu T. G. Masaryk. Několik set původních skautských známek pak bylo opatřeno přetiskem „Příjezd presidenta Masaryka“.

Josef Rössler-Ořovský
Sportovec a sportovní průkopník, zakladatel vodního skautingu. Jako jeden z prvních v českých zemích bruslil, lyžoval, pořádal atletické závody, jezdil na vodě. Založil množství sportovních klubů (například i Český yacht klub v pražském Podolí) a spolu s Guthem-Jarkovským také Český olympijský výbor. Na přelomu roku 1917 a 1918 byl zvolen starostou Junáka – českého skauta. Při vzniku republiky byl iniciátorem Pošty českých skautů a jako nadšený filatelista navrhl také, aby měla své vlastní známky. První díl seriálu ČT Skautská pošta 1918 je věnován právě jemu.

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.