Společně proti leukémii!

Celková částka:
9 029 317 Kč
Sbírka pomáhá již od roku 1998
Výtěžek ročníku 2018:
231 763 Kč

Benzínková sbírka

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. 

Letošní termín: 7. – 9. června 2019


Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.

Benzínkovou sbírku organizují roveři a rangers v roce 2019 už po dvaadvacáté. Za tu dobu nadaci přispěli více než 9 milionů korun a zdaleka ještě neskončili. Chceš se zapojit i ty a ukázat svým kamarádům, známým i úplně cizím lidem, co všechno dokážeme?

Ukaž ostatním, co dalšího znamená být rover!

ZÁŽITKY – POMOC – SLUŽBA – VÝZVA

TO JE ROVERING!

POJĎ DO TOHO, UKAŽ, CO V TOBĚ JE – REGISTRUJ SBÍRKU!

Podpora

Pokud se rozhodneš zapojit a přihlásíš se s kmenem na benzínovou sbírku, nebudeš na organizaci sám. Máme pro tebe připravený podrobný manuál, jak sbírku realizovat – co si zajistit, jak postupovat či na co nezapomenout. Poskytneme ti také plakáty, trička, grafický manuál a další propagační materiály. Každá benzínka, na které se sbírka uskuteční, bude také uvedena na celostátním webu sbírky „SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII!“

Tak co, který kraj se zapojí nejvíc a bude mít největší počet sbírkových benzínek?

PŘIJMI VÝZVU a zapoj se do sbírky. BUĎ ROVER!

Pár důležitých termínů:

1. 3. 2019      spuštění registrace
24. 4. 2019      deadline registrace na benzínkovou sbírku (aby se stihla vyrobit trička)
7. – 9. 6. 2019      BENZÍNKOVÁ SBÍRKA
celoročně      alternativní projektyFacebook a jiné sítě