Společně proti leukémii!

Celková částka:
9 029 317 Kč
Sbírka pomáhá již od roku 1998
Výtěžek ročníku 2018:
231 763 Kč

Kasičkové a dárcovské akce

Pokud se rozhodnete pro alternativní formu sbírky, můžete si vybrat ze dvou variant. Od toho se pak odvíjí také způsob její organizace a příprav.

Kasičková akce

Řídí se stejnými pravidly jako BENZÍNKOVÁ SBÍRKA. Peníze se sbírají do zapečetěných kasiček, které musejí projít stejným procesem a musí k nim být stejné dokumenty jako u BENZÍNKOVÉ SBÍRKY - tedy zapečetění na úřadě s příslušnými plnými mocemi, stejně tak rozpečetění, počítání atd.

Může to být třeba běh centrem města s dobrovolným vstupným, které se vhazuje do kasiček, nebo přehlídky, představení a podobně.

Přesný průběh a povinnosti Kasičkové akce naleznete v „handbooku“. Najdete tam také užitečné rady jak postupovat, když se pro tuto variantu rozhodnete.

Dárcovská akce

Tento typ sbírky/akce na podporu nadace musí zaštítit a vyúčtovat například středisko nebo jiná organizační jednotka Junáka. Čistý výdělek z akce pak pošle jako dar nadaci. Typickým příkladem takovéto akce jsou plesy, koncerty, ale může se jednat i o závody a soutěže. Zkrátka to může být jakákoli akce, kde se prodávají vstupenky nebo startovné.

Přesný průběh a povinnosti Dárcovské akce naleznete v příslušném „handbooku“, kde najdete také užitečné rady jak postupovat, když se pro tuto variantu rozhodnete.

Každý z alternativních projektů má zaručenou podporu nadace formou informačních a propagačních materiálů k problematice kostní dřeně. Dále je samozřejmě každý projekt uveden a propagován na celostátním webu sbírky „SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII!“.


Facebook a jiné sítě