Společně proti leukémii!

Celková částka:
9 029 317 Kč
Sbírka pomáhá již od roku 1998
Výtěžek ročníku 2018:
231 763 Kč

Historie sbírky 

KAPKA NADĚJE (1998-2001)

KAPKA (2002-2012)

SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII! (2013)

Začátkem podzimu roku 1998 byli plzeňští skauti osloveni pracovníkem Nadace pro transplantace kostní dřeně Mgr. Romanem Milerem, jestli by nechtěli Nadaci pomoci při rozjezdu humanitární akce. Skauti samozřejmě neváhali. Plzeňský roverský kmen Šambala se vrhl hned do příprav a získal i mnoho pomocníků z jiných plzeňských skupin RaR. Netrvalo dlouho a akce dostala jasné obrysy a dokonce i název - KAPKA NADĚJE.

Vznikl tak roverský humanitární projekt pořádaný Junákem – svazem skautů a skutek ČR (dnes Junák - český skaut) a Nadací pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti nadace. Během určeného dne nebo celého víkendu umývají dobrovolníci z řad RaR na předem sjednaných čerpacích stanicích přední skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům informace o činnosti nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich přijímají finanční prostředky do připravených kasiček.

Zahřívací kolo“ projektu proběhlo v říjnu 1998 pouze v Plzni. Po jeho úspěšném průběhu a při pohledu na nadšené roverky a rovery se RK Šambala rozhodl uspořádat akci v celostátním měřítku.

image

Brzy začala informační kampaň ve skautských médiích a 18. června 1999 se uskutečnil první ročník Kapky naděje v sedmnácti městech České republiky. Za podpory místních médií se podařilo během jednoho dne získat pro Nadaci více než 170 tisíc korun, zpropagovat myšlenku pomoci postiženým nemocemi krvetvorby a zviditelnit Junák – svaz skautů a skautek ČR jako veřejnosti prospěšnou organizaci.

V dalším roce se organizátoři pokusili vychytat nedostatky při organizaci prvního ročníku a zlepšit informační kampaň a 16. června 2000 se druhého ročníku akce zúčastnilo již 31 měst s finančním výnosem cca 340 tisíc korun.

V roce 2002 probíhala akce již pod novým názvem KAPKA a s mottem Společně proti leukémii. Ke změně názvu byli organizátoři dotlačeni vznikem nadačního fondu KAPKA NADĚJE, jehož posláním byla a je pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Změna názvu akce však neubrala nic na úspěšnosti akce. Kapka 2002 proběhla v 64 městech na 186 čerpacích stanicích a celkem se vybralo 784 073 Kč.

image

V roce 2004 se stala KAPKA poprvé vícedenní akcí. Skauti umývali na některých místech republiky přední skla automobilů během celého víkendu, což se projevilo pozitivně i na konečném výtěžku tohoto ročníku.

Od roku 2013 změnila sbírka svůj název na SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII! a poprvé nabídla i alternativní možnosti zapojení. Skauti a skautky se tak účastní nejen benzínkové sbírky, ale pořádají i vlastní projekty a akce na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně.


Facebook a jiné sítě