Společně proti leukémii!

Celková částka:
9 029 317 Kč
Sbírka pomáhá již od roku 1998
Výtěžek ročníku 2018:
231 763 Kč

Kolik stojí leukémie

Registr zařazuje 2 000 nových mladých dárců ročně, a to kvůli udržení kvality a demografické struktury. Je totiž potřeba nahradit dárce, kteří musí být z důvodu vysokého věku či zdravotních problémů vyřazeni. Tento pravidelný úbytek je naprosto přirozený, stejně jako stárnutí. Nábor do registru ani vstupní vyšetření dárců však nehradí zdravotní pojišťovny ani stát. A vůbec to není levná záležitost.

Vyšetření transplantačních HLA znaků nových dárců 

  • 3.000.000,- Kč/rok

Propagační a edukační materiály pro dárce a veřejnost

  •  490.000,- Kč/rok

Cestovného a ubytování dárců krvetvorných buněk při odběru:

  • 120.000 Kč/rok

Další informace o cenách (hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění)

Léčba leukémie chemoterapií 

  • 250-500.000 Kč/rok

Odběr kostní dřeně 

  • 20.000 €

Transplantace dřeně podle závažnosti a komplikací

  • 1-3.000.000 Kč/rok


Facebook a jiné sítě