Společně proti leukémii!

Celková částka:
9 029 317 Kč
Sbírka pomáhá již od roku 1998
Výtěžek ročníku 2018:
231 763 Kč

Problematika kostní dřeně

Kostní dřeň (morek) je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí. Tvoří se v ní nové červené a bílé krvinky a krevní destičky a díky tomu máme funkční obranyschopnost. Někdy ale kvůli různým těžkým nemocem krvetvorba nefunguje tak, jak má.

Jednou z těchto nemocí je právě leukémie. Toto nádorové onemocnění vychází z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin a postihuje celý organismus. Léčit se dá chemoterapií nebo transplantací kostní dřeně od zdravého dárce. Jenže najít vhodného dárce pro transplantaci, není vůbec lehká záležitost.

Tělo člověka se totiž samo přirozeně brání určitým druhem bílých krvinek proti všemu, co do něj nepatří. Tato jejich schopnost je umožněna individuálně zvláštními tvary bílkovin na povrchu veškerých tělesných buněk i krvinek. Jsou to takzvané transplantační znaky (odborně HLA antigeny). Tyto znaky se musí při transplantaci co možná nejvíce shodovat, jinak může dojít k nepřijmutí nové dřeně. Případně může dojít k tomu, že při menší neshodě se tyto buňky sice uchytí, ale postupně začnou ničit tělo pacienta, protože je vnímají jako cizí.

Jelikož josu mezi lidmi tisíce a tisíce různých kombinací tkáňových znaků, je velmi obtížné najít vhodného dárce. Proto existuje Český národní registr dárců dřeně, který sdružuje všechny dobrovolné dárce a pro lékaře tak je snazší najít toho pravého. Právě k rozšiřování registru jsou používány peníze vybrané při sbírce. ZDE se můžete podívat, kolik stojí fungování registru.

image image

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace byla založena rodinami nemocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a lékaři v roce 1992. Od svého vzniku poskytuje finanční zázemí Českému národnímu registru dárců dřeně.

S pomocí desítek dobrovolných spolupracovníků, vyléčených pacientů i dalších ochotných lidí působí na území celé České republiky pouze s minimálními režijními náklady a třemi placenými zaměstnanci.

Více informací o Nadaci pro transplantace kostní dřeně si můžete přečíst na jejich stránkách.


Facebook a jiné sítě