Najít kamarády
zažít dobrodružství

Senát PČR připomíná třicet let svobodného skautingu v Česku výstavou

22. 10. 2019 Vše

Čeští skauti letos slaví významné jubileum. 2. prosince 1989 byl totiž v návaznosti na Sametovou revoluci v Městské knihovně v Praze obnoven svobodný skauting. Šlo o třetí – a snad i poslední – obnovu skautingu po jednom nacistickém a dvou komunistických zákazech.

Senát PČR připomíná třicet let svobodného skautingu v Česku výstavou

„Výstavu jsme postavili především na tom, co se skautingu za uplynulých třicet let podařilo, připomínáme ale samozřejmě i události roku 1989, kdy jsme si po letech mohli beze strachu obléci skautské košile. Pozornost návštěvníků chceme upřít na základní skautské principy a prvky programu nebo na skautské dobrovolníky a dobrovolnice, díky nimž mohou kluci a holky zažívat skautská dobrodružství. Představujeme ale také výzvy, které před sebou skautské hnutí má – pro mnoho oddílů jde o nedostatek místa v klubovně nebo její špatný stav,“ shrnuje autor výstavy Roman Šantora. 

„Třicet let svobodného skautingu jsme ještě nikdy neslavili, nebylo nám to dopřáno. Vážíme si všech, kteří nám to umožnili, i těch, kteří dnes skauting podporují. Jsme velmi rádi, že jedním z nich je senátor Petr Holeček, díky jehož záštitě můžeme představit skauting návštěvníkům Senátu,“ říká starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Výstava 30 let svobodného skautingu se koná od 17. října 2019 do 1. prosince 2019 ve výstavní síni Senátu na Valdštejnském náměstí 4. Otevřeno je denně od 10.00 do 17.00, od listopadu od 10.00 do 16.00. Výstava je volně přístupná.

O skautingu

Principy, na kterých skauting stojí, zůstávají během více než století jeho existence stále stejné: skauti se učí spolupracovat, být zodpovědní vůči sobě i svému okolí, chránit přírodu, zapojit se tam, kde je třeba, stojí za pravdou a demokracií a jsou přesvědčeni o významu hodnot, které člověka přesahují. Co se do jisté míry proměňuje, jsou témata a aktivity, kterým se dnes skauti věnují: oproti semaforu nebo morseovce se více snaží rozklíčovat svět současných médií a rozeznávat lež, věnují se udržitelnému rozvoji, papírovou mapu často nahrazují aplikacemi v mobilu, zabývají se například i bezpečností na internetu nebo zkouší zcela nové sporty. A u toho všeho si samozřejmě nezapomínají hrát!

Počet členů a členek Junáka – českého skauta již třináct let nepřetržitě roste, podle posledního sčítání je u nás nyní 64 383 skautů a skautek ve 2 172 oddílech.

Oslavy 30 let svobodného skautingu

V březnu tohoto roku oslavili čeští skauti nejdelší nepřetržité trvání svobodného skautingu, šlo přesně o 10 699 dní. Symbolicky tak otevřeli dvanáct měsíců oslav, které zakončí Valný sněm Junáka – českého skauta v březnu roku 2020.

Výjimečným momentem tohoto období byla účast na Světovém skautském jamboree v USA, kam v létě vyrazila historicky nejpočetnější česká výprava. Pětistovka skautek a skautů vyprávěla na Jamboree pod mottem Unbreakable celému skautskému světu příběh nezlomného českého a československého skautingu a jeho hrdinů a hrdinek.

2. prosince 2019 se skauti a skautky sejdou znovu symbolicky v Městské knihovně v Praze, výročí zde oslaví premiérou nového dokumentu o obnovování skautingu a představením nové řady šátků pro jednotlivé výchovné kategorie skautů a skautek.

Kontakt:

Junák – český skaut: Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí | tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz


Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.