Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skaut z Brna převzal za ekovýchovné aktivity cenu z rukou švédského krále

7. 12. 2016 Vše

Ocenění pro všechny, kteří se podíleli na projektu skautské základny Kaprálův mlýn.

Ocenění pro všechny, kteří se podíleli na projektu skautské základny Kaprálův mlýn. Tak vnímá ředitel Kaprálova mlýna Michal Medek cenu světového skautského programu Messengers of Peace, kterou koncem listopadu v Rijádu osobně převzal z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava, za přínos k ochraně životního prostředí.

„Ačkoliv se jedná o ocenění pro jednotlivce, jsem spíše poslední ze štafety, který měl tu čest protnout cílovou pásku. Za úspěchem Kaprálova mlýna stojí tisíce hodin práce dobrovolníků a předcházejících správců základny. Těší mne, že ze všech 23 oceněných ze 16 zemí jsem byl vybrán mezi 3, kteří mohli své projekty osobně představit králi Gustavovi,“ vzpomíná na předání cen Medek.

Skautský program Messengers of Peace se snaží inspirovat mladé lidi po celém světě, aby se zapojovali do společensky prospěšných aktivit. Na webu Světové organizace skautského hnutí každý rok přibývají stovky takových projektů. Ocenění Messengers of Peace Hero však získá jen několik vůdčích osobností.

Michal Medek cenu získal za své aktivity v oblasti ekologické výchovy. Jako jeden z „duchovních otců“ stál u přebudování zchátralého mlýna v údolí Říčky nedaleko Ochozi u Brna na středisko ekologické výchovy. Kaprálův má modelový ekologicky šetrný provoz a poskytuje vzdělávací programy pro školy i neziskové organizace. Navíc je ekonomicky soběstačný a funguje tak jako sociální podnik. Dobrou praxi šíří nejen díky partnerství se třemi univerzitami, ale i v rámci světového skautského hnutí, kde se aktivně podílí na tvorbě světového programu environmentální výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES.

Za čtyři roky provozu už si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Na světovém setkání skautů – jamboree – v Japonsku vloni zajišťoval ekologické programy a letos v květnu zde probíhal celosvětový skautský seminář o ekologické výchově. Ten se pravidelně koná jednou za tři roky a Kaprálův mlýn ve snaze o jeho pořádání uspěl v konkurenci ze 3 kontinentů.

„Příběh Kaprálova mlýna je inspirací pro skauty v řadě zemí. V prosinci u nás bude čerpat know-how delegace ze Slovinska, v lednu přijedou z Litvy. Za klíče k našemu úspěchu považuji trvalý důraz na kvalitu a odvahu prosadit se v zahraničí. Myslím, že dobrých projektů tu máme celou řadu, ale někdy se nám zdá, že světová úroveň je příliš daleko. Nejdůležitější na mlýně přitom není areál v přírodě Moravského krasu ani ekotechnologie, ale mladí lidé, kteří zde sbírají dovednosti pro to, aby zanechali svět lepším, než jaký ho našli,“ prozrazuje svoji filozofii Medek.

Kaprálův mlýn už má jméno i v zahraničí

Mlýn získali skauti darem od dědiců původních majitelů, rodiny Kaprálových. Jeho přestavba byla největším projektem v historii Junáka – českého skauta. Kaprálův mlýn byl po rekonstrukci financované za přispění evropských dotací slavnostně otevřen 1. září 2012.

Od té doby poskytuje zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie. Zároveň je mezinárodní skautskou základnou, na níž působí dobrovolníci z různých zemí. Kaprálův mlýn je zatím jedinou základnou v postkomunistických zemích z 27, které získaly světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Fotografie z předávání ceny Vám na požádání rádi poskytneme.

Více o Kaprálově mlýně najdete na webu www.kapraluvmlyn.cz

Více o skautingu na www.skaut.cz.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Jitka Taussiková

tisková mluvčí
GSM 604 867 970
jitka.taussikova@skaut.cz